עמוד:4

ליקוט מידע שאלות המסייעות להבחנה בין עובדות , הערכות ופרטים המופיעים בטקסט . בהקשר זה חשוב להפנות את תשומת הלב לקטעי מקורות המלווים את הטקסט ומופיעים בקטגוריה : מן המחקר או מן המ קור . הופעתם בנפרד מהטקסט ובאופן מובלט גראפי ת מסייעת לחדד את ההבדל שבין דעה לעובדה ובין עובדה לעמדה או הערכה . ראו דוגמאות במדריך : יחידה 1 פרק ב . פעילות אישית , בזוגות או בקבוצות התמחות 'ג ) יקסו ) עבודה בקבוצות התמחות 'ג ) יקסו ) מאפשרת לתלמידים להתמקד בהיבט אחד של הנושא ולהש לים מידע בעזרת הקבוצות האחרות . מהלך הפעילות מפגש קבוצות אם להגדרת המשימה מפגש קבוצות מתמחות בהיבט אחד חזרה לקבוצת האם - כל אחד מחברי הקבוצה י ציג את ההיבט הייחודי שבו התמחה השלמת המידע על ידי חברי הקבוצה האחרים דיון במליאת הכיתה בנושא חתך ראו דוגמאות במדריך : יחידה 2 פרק ד . דיוני דילמה דילמה נוצרת כאשר יש התנגשות בין ערכים סותרים . הדילמה היא איזה ערך להעדיף ובאיזה מחיר דיון דילמה מאפשר לתלמידים להבין את נקודת המבט בת הזמן ואת ההקשר ההיסטורי שבו פעלו הדמויות . מהלך הפעילות הבהרת תוכן הדילמה במלי את הכיתה פעילות אישית שבה כל תלמיד נוקט עמדה חלוקת הכיתה לקבוצות על פי העמדות : קבוצה המצדדת בערך האחד קבוצה המצדדת בערך השני וקבוצה של מתלבטים ניסוח הנימוקים לביסוס העמד הצגת העמדה בפני הכיתה . ראו דוגמאות במדריך : יחידה 3 פרק יג . מיפוי מושגים מיפו י מו שגים מארגן את המידע ומקל על זכירתו . המיפוי מאפשר סיכום של החומר הנלמד והצגת הקשר הקוגניטיבי בין המושגים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר