עמוד:3

ציר זמן בראש כל פרק רשימת האירועים המרכזיים בתקופה שבה הפרק עוסק . ניתן להשתמש במידע הז ה בדרכים הבאות : כסיעור מוחין - מה ידוע לתלמידים על האירוע ? כהכנה לשיעור - לבקש מהתלמידים להסביר מהו האירוע . לדיון בכיתה - במה חשיבותו של האירוע ? האם יש קשר סיבתי או אחר בין האיר ועים השונים ? ל הרחבה ציר הזמן שבמדור זוכרים באתר תולדוט . http : // toldot . cet . ac . il / Timeline / default . htm מהלך הפעילות : התמקדות באירועים על פי נושא : למשל המדיניות הנאצית נגד יהדי גרמניה בשנים 1939- 1933 הבנת הקשר בין אירועים : למשל רגיעה במדיניות האנטי יהודית בשנת 1936 על רקע האולימפיאדה הבנת מושגים : שנת "כ 1938 שנת הכרעה" על רקע ריבוי האירועים בשנה זו יצירת קשרים בין התעודות שבספר לאירועים : למשל שנת 1938 בעיני ויקטור קלמפפר ( עמ' 164 בספר הלימוד ) רא ו דוגמאות במדריך : יחידה 2 פרק ט קריאת כותרות וכותרות משנה כותרות הן מרכיב אופייני בכל טקסט מידע והן מסייעות להנבת הטקסט ולארגונו . הכותרות וההדגשות בגוף הטקסט מספקות מידע תמציתי ללומד והן יכולות לשמש נקודת מוצא לשאילת שאלות . מהלך הפעילות : התלמידים ינסחו שא לות על סמך הכותרות המורה ירכז את שאלות התלמידים התלמידים יקראו את הסעיף / הפסקה ויזהו את התשובות לשאלה שניסחו . ראו דוגמאות במדריך : יחידה 3 פרק ח . סיעור מוחין כל למידה חדשה מתבססת על ידע קודם ומשולבת בו . כדי שהלמידה תיטמע במבנה קוגניטיבי של הלומד , חשוב לקשר בין הידע הישן לחדש . באמצעות סיעור מוחין התלמידים מעלים ידע קיים סביב נושא הלימוד . מהלך הפעילות : לפני הוראת הפרק המורה מעלה שאלה או מושג . התלמידים עונים על סמך אסוציאציה , השערה או ידע מקודם בסיום הלימוד המורה יחזור עם התלמידים לסיעור המוחין המקורי ירחיבו באמצעות הידע שהחדש ויעדכן את השגוי או המיותר . ראו דוגמאות במדריך : יחידה 1 פרק א .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר