עמוד:73

ד . התלמידים ירשמו את כל פעולותיו של רבי ואת המטרה של כל פעולה : הפעולה עריכת המשנה הענקת הסמיכה תיקון תקנות בנושא שמיטה ומעשרות סיורים ביישובים יהודיים קידוש חודשים ועיבור שנים איסוף תרומות ב תפוצות מטרתה שהתורה לא תישכח . המשך שושלת הסמיכה מאז משה רבנו , חיזוק מעמדו כנשיא על ידי ההחלטה את מי לסמוך . המשך האחיזה של יהודים בקרקע באמצעות הקלה במצוות התלויות בארץ . חיזוק הקשרים בין חלקי העם היהודי וחיזוק מעמדו . חיזוק מעמד הנשיאות וחיזוק מעמדה של ארץ ישראל . חיזוק הקשר עם ארץ ישראל , מימון פעולות הנשיאות . ה . הביקורת על מעשיו של רבי : על שם היחידה היחידה פותחת בכיבוש הרומי את ארץ ישראל בשנת 63 לפסה , נ " ומסתיימת במפעלו של רבי יהודה הנשיא , עורך המשנה בשנת 200 לסה . נ " אף שבתקופה זו איבד העם היושב ביהודה את הריבונות המדינית , המשיכה ארץ ישראל להיקר א " יודיאה " - שם שביטא את העובדה שביהודה ישב עם בעל יסוד אתני מובהק שהעניק לה צביון ייחודי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר