עמוד:72

פיקח על חיי היהודים בארץ ישראל על ידי פסיקת הלכה ומינוי דיינים ומורים . חיזק את הקשר עם התפוצות על ידי מינוי בעלי תפקידים , משלוח הודעות וקבלת תרומות מהיהודים בתפוצות . ו . אישיותו : גילה תקיפות כלפי חכמים , תלמידים ועמי ארצות . ז . פעולותיו : פעל לחיזוק היישוב בארץ ישראל ולחיזוק מעמדה הרוחני של הארץ . . 4 לסיכום , יבררו התלמידים את משמעות פעולותיו של רבי יהודה הנשיא על פי דבריו של ג ' אלון ( עמ ' 110 בפרק ) ויעמדו על מניעיו . מדוע נהג בדרך זו ? רבי יהודה הנשיא עורך את ה משנה . 1 התלמידים ידונו בשאלה , מדוע התעורר הצורך להעלות את התורה שבעל פה על הכתב . מה היו הנסיבות ( הפוליטיות והאישיות ) שהשפיעו על החלטה זו ? עריכת המשנה נתאפשרה במידה רבה בשל יחסים טובים עם השלטונות שהרשו הוראת תורה וכינוסי חכמים . גורם רב משמעות בתהליך היה אישיותו של רבי יהודה הנשיא שהיה גדול בתורה . לסיכום הפרק אנו מציעים לענות על שאלה 2 בעמ ' 113 בספר . א . הסבירו טענתו של אופנהיימר : גדולתו בתורה : רבי הוא עורך המשנה . ייחוסו : מוצאו ממשפחה עשירה , וייתכן שייחוסו מבית דוד . הכרת השלטונות : קשרים עם הקיסרים הסווריים והכרה בנשיאותו . . ג התלמידים יציינו פעולות ואירועים המבטאים את מקורות הסמכות של רבי לפי ההיבטים השונים : גדולתו בתורה : עריכת המשנה / הענקת הסמיכה / תקנות / פניות אליו בשאלות . ייחוסו : פעולות המבטאות את עושרו - חלוקת תבואה בשנת בצורת / תמיכה בתלמידי חכמים . הכרת השלטונות : השלטונות העניקו לו את אמת בית שערים / סמכות לגביית מסים בארץ ואיסוף תרומות בתפוצות / עצם המעבר לציפורי מבטא את הכרת השלטון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר