עמוד:69

- התאוששות כלכלית : פיתוח החקלאות והמלאכה . - התאוששות לאומית : חידוש סמכותה של ארץ ישראל ביחס ליהודים בתפוצות . . 2 על סמך התעודות : כינוס חכמים באושה , עמ ' 104 בפרק , ועל סמך מדרש רבה הנמצא באתר תולדוט , במדור " לומדים היסטוריה " , ידונו תלמידים בשאלה - עד כמה המעבר של ההנהגה היהודית לגליל מהווה משבר בחיי האומה ? לצורך הדיון כדאי שהתלמידים ינסו לשער כיצד הגיבו היהודים שחיו באותו הזמן בארץ להחלטה להעתיק את המרכז מיהודה לגליל . האם קיבלו את מנהיגותם של החכמים ? מה היו היתרונות ומה היו החסרונות בהעתקת המרכז לגליל ? חכמי אושה מתמודדים עם בעיות השעה תקנות חכמי אושה התמודדו עם המציאות שנוצרה לאחר מרד בר כוכבא בשתי דרכים : מן הצד האחד הייתה השלמה עם המציאות שנוצרה , ומן הצד האחר - היה ניסיון לעצב את המציאות מחדש . התלמידים יתבקשו למיין את התקנות על פי שתי המגמות האלה : . 3 מרכזיותה של ארץ ישראל על פי התעודות בפרק המצוקה הכלכלית דחפה רבים לעזוב את ארץ ישראל . היוצאים מן הארץ התעשרו , ולצורך שכנועם שלא לעזוב - השתמש רבי שמעון בר יוחאי במעשה נסים . בחוץ לארץ היו ערים שרובן יהודים , בעוד שבארץ ישראל היה ריבוי גויים . גם חכמים עזבו את הארץ והקימו מרכזי תורה מחוצה לה . התלמידים יעמדו על הדרכים שבהן פעלו חכמים למנוע ירידה מן הארץ : איומים , שכנוע , הטפה , הבלטת ההבטחה המקראית . התעודות מעידות על ניסיונם של החכמים לבסס את מרכזיותה של ארץ ישראל ( הישיבה בארץ מבטיחה חיי ם בעולם הבא והיא שקולה כנגד כל המצוות . ( התעודות מעידות גם על הקושי בבלימת מגמת הירידה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר