עמוד:68

פרק ט : המרכז היהודי בגליל מקורות לביסוס המידע המופיע בפרק ולהרחבה מאיר עפרה , רבי יהודה הנשיא , דיוקנו של מנהיג במסורות ארץ ישראל ובבל , תל אביב , הקיבוץ המאוחד , , 1999 ספריית הילל בן חיים . משה דוד הר , " דת וחיי רוח ביישוב היהודי : עולמם של חז " ל , ספרות חז , " ל " בתוך : משה דוד הר ( עורך , ( ההיסטוריה של ארץ ישראל , מהדורת ידיעות אחרונות-ספרי חמד , כתר ויד בן צבי , כרך חמישי , , 1985 עמ ' . 174 - 158 על שם הפרק הפרק דן במעבר ההנהגה היהודית לגליל לאחר מרד בר כוכבא . החכמים המתרכזים באושה התמודדו עם הקשיים הכלכליים באמצעות תקנו ת שנועדו לחזק את האחיזה היהודית ואת מעמדה של היהדות בארץ ישראל - לעומת היהדות בתפוצות . רבן שמעון בן גמליאל פעל לחיזוק מעמד הנשיאות . מעמד הנשיאות הגיע לשיאו בימי רבי יהודה הנשיא , עורך המשנה . שמות ומושגים בפרק אושה , רבי יהודה בר אלעאי , רבי שמעון בר יוחאי , פדיון שבויים , מצוות התלויות בארץ , רבן שמעון בן גמליאל , אנטונינוס פיוס , מרקוס אורליוס , הקיסרים הסוורים , רבי יהודה הנשיא , בית שערים , ציפורי , משנה , תנאים , ברייתא . הצעות להוראת הפרק מיהודה לגליל . 1 כמבוא לנושא ימנו התלמידים את הבעיות של היישוב היהודי בארץ ישראל לאחר מרד בר כוכבא : - בעיה דתית : גזרות השמד . - בעיה פוליטית : חיסול מוסדות ההנהגה . - בעיה כלכלית : חורבן ביהודה , עוני בגליל . - בעיה לאומית : החלשת מעמדה של יהודה ביחס לתפוצות . ואלו היו הפתרונות לבעיות : - ביטול גזרות השמד בתקופת הקיסרים הסווריים . היתר ליישב את ירושלים . - עליית מנהיגות יהודית חדשה , ובה - צאצאי גרים ומנהיגים חסרי ייחוס : ר ' מאיר , חכמי הגליל , תלמידי רבי עקיבא . - הקמת סנהדרין חדשה באושה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר