עמוד:67

ג . המשכיות החיים היהודיים חלק זה קשה לתלמידים שאינם מתמצאים בדפוסי התפילה והחגים הנהוגים כיום . המורים יסייעו להם בהבאת דוגמאות , למשל - הכוהנים העולים יחפים לדוכן לברך את העם , העובדה שבחג הסוכות נוטלים לולב שבעה ימים , אופיים של חג הפסח ויום כיפור , נוסח התפילה וחיובה על היחיד , החובה לצום בארבעה צומות , ברכת המינים . המ סקנות מהדיון בתקופת יבנה הונחו יסודות לחיים ללא מקדש לדור שהיה רגיל לכך שחייו הדתיים והלאומיים יונקים את כוחם ומשמעותם מן המקדש . במשך הדורות עיצבו הדפוסים הללו יהדות שאיננה תלויה במקדש לצורך קיום הפולחן הדתי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר