עמוד:66

ב . פעילות יחידים או זוגות : רישום הפעולות של חכמי יבנה כדאי להבחין בין דורו של רבן יוחנן בן זכאי לדורו של רבן גמליאל . יש לרשום ליד כל פעולה את המטרה . בימי רבן יוחנן בן זכאי הקמת בית מדרש ובית דין ביבנה קביעת הלוח העברי ואפשרות לקיים חגים במועדם תקיעה בשופר בראש השנה שחל בשבת במקום שבו יושב בית הדין נטילת לולב במשך שבעת ימי חג הסוכות חובה על הכוהנים לעלות לדוכן יחפ ים ביטול הגעת העדים על המולד למעט תשרי וניסן היתר לאכול מהתבואה החדש ה החל במוצאי ט " ז ניסן המטרה הקמת מרכז לאומי ודתי חלופי ליכוד האומה אפשרות לקיום מצוות היום וחיזוק מעמד המרכז ביבנה זכר למקדש זכר למקדש הסתגלות לחיים ללא מקדש ואפשרות לקיים חגים במועדם אפשרות לאכול מהתבואה ללא קורבן בימי רבן גמליאל––––––––––––––– חיזוק הקשרים עם השלטונות הרומיים חיזוק הקשר עם יהודי התפוצות קביעת אופיים של חג הפסח ויום כיפור חידוש החובה לצום בארבעת הצומות הנהגת חו בת תפילה שלוש פעמים ביום גם ביחיד ו בנוסח אחיד הוספת " ברכת המינים " לתפילת עמידה יצירת אחידות בפסיקת ההלכה חיזוק מעמד הנשיאות –––המטרה –––––––––––––– חיזוק ההנהגה היהודית ליכוד האומה ליכוד האומה והסתגלות לחיים ללא מקדש זכר לחורבן ליכוד האומה והסתגלות לחיים ללא מקדש ליכוד האומה ( הרחקת הנוצרים ) איסור מכירת קרקעות ובתים לנוכרים ; חיזוק האחיזה היהודית בארץ ליכוד האומה ליכוד האומה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר