עמוד:65

התופעה של קידוש השם איננה חדשה . התלמידים למדו עליה בקשר לגזרות אנטיוכוס ולמרד הגדול . התופעה איננה ייחודית ליהודים . גם הנוצרים הראשונים שנרדפו על ידי השלטון הרומי העדיפו למסור את הנפש על אמונתם . לצורך הדיון בנושא זה אפשר להיעזר במקורות האלה : " כשחלה רבי יוסי בן קיסמא הלך רבי חנינא בן תרדיון לבקרו . אמר לו ' ר ) יוסי : ( חנינא אחי , אי אתה יודע , שאומה זו מן השמים המליכוה ? שהחריבה את ביתו ושרפה את היכלו , והרגה את חסידיו ואבדה את טוביו . ועדיין היא קיימת ! ואני שמעתי עליך , שאתה יושב בתורה ועוסק בתורה ( ומקהיל קהלות ברבים ) וספר מונח לך בחיקך ! אמר לו ר ' חנינא : מן השמים ירחמו . אמר לו ( ר ' יוסי : ( אני אומר לך דברים של טעם , ואתה אומר לי : מן השמים ירחמו ! תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר תורה באש " ! ( תלמוד בבלי , עבודה זרה , דף יח עמוד א . ( " כל המוסר עצמו למות על דברי תורה אין אומרים דבר הלכה בשמו " . ) תלמוד בבלי , בבא קמא , דף סא עמוד א . ( . 6 חוקרים לא מעטים קובעים כי למעשה החלה הגלות במרד בר כוכבא ולא במרד הגדול . התלמידים יבחנו הערכה זו לפי הנתונים המובאים בספר ולפי קטעי המחקר של א ' אופנהיימר , מ ' מור , י ' הרכבי ( עמ ' 102 – 101 בספר ) . יש להדגיש כי לאחר מרד בר כוכבא התמעטה מאוד האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל , והנצרות התחזקה כדת מושכת עבור עובדי האלילים , על חשבון היהדות . חשוב לדון עם התלמידים במשמעות הלאומית שהייתה למרד . לסיכום הפרק אנו מציעים לענות על שאלה 1 ( בספר בעמ ' . ( 103 . א הבהרת דברי החוקרים : מה הייתה , לדעת כל חוקר , המטרה של חכמי יבנה ? מהו האמצעי שבו נקטו לצורך השגת מטרה זו ? האם יש הסכמה בין החוקרים ? לפי גדליה אלון , מטרת חכמי יבנה - הקטנת החלל שנוצר עם החורבן , האמצעי - פסיקת הלכות . לפי מור , המטרה - הסתגלות לקיום ללא מקדש , האמצעי - הפיכת ירושלים למושא מאוויים לעתיד לבוא . לפי ספראי , המטרה - ליכוד האומה . ספראי אינו מציין אמצעים . המסקנות : המציאות של חיים ללא מקדש יצרה צורך בפעולות - הן בתחום הדתי הן בתחום הלאומי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר