עמוד:64

כמו כן מומלץ לבקש מהתלמידים להבחין בין מקורות בעלי אופי היסטוריוגרפי לבין מקורות בעלי אופי אגדתי ודתי , ובין עובדות , דעות והערכות של הכותבים השונים . לצורך הבירור יעיינו התלמידים בקטע בספר העוסק בספרות חכמים . תוצאות חמורות ל מרד . 1 התלמידים יתבקשו למיין את תוצאות המרד לתחומים האלה : דמוגרפי , כלכלי , לאומי , דתי . באיזה תחום היו התוצאות הקשות ביותר ? יש להבחין גם בין תוצאות לטווח קצר לבין תוצאות לטווח ארוך . . 2 גדליה אלון טוען כי מטרת גזרות השמד לא הייתה הכחדתה של הדת היהודית . התלמ ידים יסבירו טענה זו באמצעות השוואה בין גזרות הדרינוס לבין גזרות אנטיוכוס אפיפנס ( יש לשים לב כי גזרות הדרינוס נגזרו על מצוות " עשה " ולא על מצוות " אל תעשה , " ואין בהן חובה על עבודה זרה . ( . 3 על סמך מה טוען ג ' אלון כי הגזרות הן בעלות משמעות לאומית ונועדו לפגוע בהנהגה ? מדוע ראו הרומאים צורך בסוג כזה של גזרות לאחר מרד בר כוכבא ? האם התלמידים מסכימים עם דעת אלון ? . 4 אפשר להעלות כאן שתי תפיסות וליזום ויכוח בין שתי קבוצות בכיתה הדוגלות בתפיסות שלהלן : א . דבריו של יהושפט הרכבי המופיעים בקטע המחקר בעמ ' 102 בספר הלימוד ובשאלת ההערכה בסוף הפרק . לדעתו , המניע למרד היה התקווה שיצליח אולם אין בכך כדי להצדיק יציאה למלחמה או למרד . לא היו ליהודים סיכויים לנצח ולא היה בכוחו של המרד להביא להתמוטטות האימפריה הרומית . במרד הסתכנו מחולליו בשואה לאומית איומה - הם סיכנו את הקיום הלאומי . . ב ישראל אלדד טוען כי הסיבות למרד היו בבחינת " ייהרג ובל יעבור . " לדעתו הייתה סבירות גדולה להצלחת המרד . גדולתו של המרד היא גם בתבוסתו : "יש גבורה לא מציאותית שהיא ערך " . במהלך הוויכוח יעלו התלמידים את הסיבות העקיפות והישירות למרד ( איליה קפיטולינה וגזרת המילה והמחלוקת לגביהן ) וכן יציינו את מהלכו של המרד , לרבות ניצחונותיו הראשונים של צבא המורדים , האסטרטגיה של סולפקיוס סוורוס והתבוסה . הרחבה על סיכוייו הריאליים של המרד ועל הקונסנזוס בחברה היהודית לגבי המרד - יש במאמרו של אהרן אופנהיימר , " מרד בר כוכבא , ייחודו ומחקרו , " בתוך א ' אופנהיימר ( עורך , ( מרד בר כוכבא , מרכז זלמן שזר , תש " ם , עמ ' . 19 - 16 קטע ממאמר זה מופיע בספר הלימוד בעמ ' . 100 . 5 התלמידים ינתחו את התעודות המתארות את דפוסי התנהגותם של מקדשי השם על פי השאלות בספר . הם יעמדו גם על דמותם של מקדשי השם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר