עמוד:63

. 4 הנהגת חכמי יבנה אפשר לחתום את הנושא בהשוואת הנהגת החכמים בדור יבנה להנהגה לפני החורבן . איזה שינוי התרחש בהנהגה בעקבות עלייתו של מעמד החכמים ? הכוהנים הגדולים התמנו לתפקידם בזכות ייחוסם , והחכמים - בזכות למדנותם . אבל למשרת נשיא הסנהדרין היה צורך בייחוס . ביתר - מרד וציפיות משיחיות . 1 אחת השאלות המרכזיות בהוראת נושא זה היא , מה היו הגורמים למרד ו ה אם הקמתה של איליה קפיטולינה הייתה הגורם למרד או התוצאה שלו . לגבי הגזרה על המילה , אין ספק שהיא קדמה למרד ושהייתה מכוונת נגד היהודים . למעשה , לא הייתה גזרה מפורשת על המילה אלא הכללתה של המילה באיסור הסירוס ( נוהג שהיה מקובל בעולם הרומי . ( עד ימי הדרינוס לא נחשבה המילה לסירוס , אך מאותו שלב כלל האיסור על הסירוס גם את המילה . לגבי איליה קפיטולינה מובאות בפרק כמה דעות , ונראה שתחילת הקמתה קדמה למרד , והיא הושלמה לאחריו . בהקשר זה חשוב להדגיש לפני התלמידים את הסיוע שמעניק המחקר ה אידאולוגי לדעה הרואה בהקמתה של העיר האלילית גורם למרד . . 2 דמותו של בר כוכב א כפי שהיא עולה מן המקורות כאן יש לנתח את המחקר של אהרן אופנהיימר המופיע בפרק עמ ' . 101 אפשר להוסיף לעניין זה עוד מובאות : א . "בשעה שהיה יוצא למלחמה היה אומר : ריבונו של עולם , לא תסעוד ולא תכסוף ! הלא אתה אלהים זנחתנו ולא תצא בצבאותינו " ( תלמוד ירושלמי , תענית , פ " ד סח ע . ( ד " ב . תשובתו של יוחנן בן תורתה לדברי רבי עקיבא על בר כוכבא : "דין הוא מלכא משיחא " - "עקיבא , יעלו עשבים בלחייך ועדיין בן דויד לא יבוא " ! ( תלמוד ירושלמי , תענית , פ " ד סח ע . ( ד " . ג מתוך הממצא הארכיאולוגי - איגרות בר כוכבא למפקדי עין גדי : "ובטוב אתם יושבים , אוכלים ושותים מנכסי בית ישראל ולא דואגים לאחיכם לכל דבר " . "שאני אתן כבלים ברגליכם כמו שעשיתי לבן עפלול " . ד . מדברי הרמב " ם : "שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי המשנה היה , והוא היה נושא כליו של בן כוזיבא המלך , והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח , ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח עד שנהרג בעוונות " . ( רמב " ם , הלכות מלכים , פרק י " א הלכה ג ) כדאי לבקש מן התלמידים להבחין בין סוגים שונים של מקורות לגבי בר כוכבא : מקורות יהודיים מקורות לא יהודיים - רומיים ונוצריים מקורות מתקופת המרד מקורות מהתקופה שלאחר כישלון המרד מחקרים היסטוריים בני זמננו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר