עמוד:58

לגבי שאלה א - ' חשוב להדגיש כי התקווה לסיוע של הפרתים לא התממשה כי בשנת 66 חתמו אלו על הסכם עם רומא , והדבר שאפשר לנרון לרכז את כל כוחותיו נגד היהודים . לרשותו של ספסינוס , מצביא מוכשר ומנוסה , עמדו שלושה לגיונות וחילות עזר , ולרשותו של טיטוס עמדו ארבעה לגיונות 60 , 000 ) חיילים . ( ליהודים היה חסר ניסיון צבאי , לא היו להם נשק כבד ופרשים , לא הייתה להם מנהיגות צבאית מאוחדת , והם לחמו גם נגד הרומאים וגם נגד האליטה הפוליטית והכלכלית שלהם עצמם . עם זאת , למען האיזון , חייבים המורים להדגיש את השאיפה לחירות לאומית , כמו גם את הידיעה הוודאית שהחירות הדתית הייתה נתונה בסכנה תחת שלטון זר . מבחינת האנשים בני הזמן ההוא , חוסר יכולת לקיים חיים דתיים הייתה סיבה מוצדקת למרד . לגבי שאלה ב ' - לגבי הקבוצות הלוחמות , יש להסביר מי הם המתונים ומדוע הצטרפו למרד בשלב הראשון , מי הם הסיקריים , הקנאים בירושלים בראשות אלעזר בן שמעון , קנאי הגליל בראשות יוחנן מגוש חלב , שמעון בן גיורא ואנשיו ( אפשר להציג את ההבדלים בין הקבוצות באמצעות טבלה של מאפייניהן החברתיים והאידאולוגיים . ( את המאבק בין קבוצות המורדים השונות יש להסביר גם כמאבק פוליטי על שלטון בין האישים שהנהיגו אותן , גם כמאבק אידאולוגי וגם כמאבק על רקע כלכלי -חברתי ואזורי ( הגליל , ירושלים , אדום . ( המאבק החריף עם הכישלונות הצבאיים מול הרומאים - וגם גרם להם . למאבק בין הלוחמים יש היבט משיחי . כל אחת מן הקבוצות האמינה כי דרכה היא הדרך שבה תומך האל , וכי רק הליכה בדרך זו תביא את הגאולה . היו קבוצות ( כמו הסיקריים בראשות מנחם בן יהודה הגלילי וקבוצתו של שמעון בר גיורא , ( שראו במנהיג שלהן משיח . מתוך הלך רוח זה לא הייתה חשיבות לאירועים הריאליים של המלחמה עם הרומאים , והקנאים בירושלים שרפו את מחסני המזון של העיר . לגבי שאלה ג - ' על הסיבות לניצחון הרומי , אפשר לעמוד על מצבים שבהם סייע הפירוד הפנימי בידי הרומאים , כמו - המאבקים בין הסיעות השונות בגליל , הערים ציפורי וטבריה שנכנעו ללא קרב , והעובדה שהמורדים לא ניצלו את המצב המדיני ב רומא לאחר מות נירון כדי להתכונן להמשך המרד והמשיכו להילחם זה בזה . עם זאת חשוב להדגיש כהנחת יסוד שהיה זה מעבר לכוחם של היהודים לנצח את האימפריה הרומית . . 4 במסורת הדתית , חורבן המקדש הוא תוצאה של " שנאת חינם " בין היהודים . בהקשר זה המסורת מספרת על קמצא ובר קמצא ראו : ח " נ ביאליק וי " ח רבניצקי , ספר האגדה , דביר , תש , 2000 - ס " עמ קמ . ג " התלמידים יעיינו בסיפור ויבדקו על אילו נסיבות היסטוריות הוא מבוסס . אפשר לקיים גם דיון בשאלה האומנם נוצחו היהודים בשל " שנאת חינם . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר