עמוד:57

חשוב שהתלמידים יבחינו בין מעשים שעשו הנציבים במזיד , מתוך כוונה לפגוע ביהודים , לבין מעשים שהיו תוצאה של אי הבנה . . 3 אחד האירועים ההיסטוריים החשובים התרחש בימיו של פונטיוס פילטוס - צליבתו של ישוע . בפרק מופיעה הבחנה בין הסיפור כפי שהוא מופיע ב " ברית החדשה " לבין השאלות שמעלים החוקרים על גרסה זו . חשוב לעודד את התלמידים להבחין במורכבות האירוע ולא להגיע למסקנות שטחיות ביחס לאשמת היהודים או חפותם . . 4 גזרת הצלם בהיכל בימי גיוס קליגולה הוכיחה ליהודים כי לא רק הנציבים , אלא גם הקיסר הרומי איננו יכול להבטיח שהם יוכלו לקיים את דתם באין מפריע . יש להניח גם כי הפרשה עוררה את הזיכרון הקולקטיבי של גזרות אנטיוכוס אפיפנס . . 5 לדעת א ' רפפורט היה הגורם העיקרי למרד - מערכת היחסים בין היהודים לבין האוכלוסייה הנוכרית ההלניסטית-רומית . מדוע רואה רפפורט בכך גורם מרכזי ? האם גם התלמידים חושבים שזה היה הגורם העיקרי ? האם לדעתם היה גורם אחר - עיקרי ? במהלך דיון זה יש להדגיש כי מערכת יחסים זו יסודה באירועים שקדמו לכיבוש הרומי את הארץ , וכי ביחסים עם הנוכרים קיימים כל יסודות הסכסוך : הדתי-תרבותי , הלאומי , הכלכלי-חברתי . המאבק היהודי-נוכרי הופך למאבק יהודי-רומי מפני שהנציבים היו בני האזור , וכך גם צבאם . אפשר להדגים מערכת יחסים זו באמצעות ניתוח הסכסוך בקיסריה . . 6 עמדות היהודים כלפי המרד : מומלץ לברר נושא זה באמצעות ויכוח בין שתי קבוצות על השאלה , אם להניף את נס המרד ברומאים . קבוצת התומכים במרד תתבסס על הנתונים המופיעים בספר הלימוד לגבי הגורמים שהתסיסו את החברה היהודית , ותכין כמה נאומים הקוראים למרוד . כל נאום יעלה גורם אחר למרד : הגורם הלאומי , הדתי , המשיחי , החברתי . קבוצת המתנגדים למרד תתבסס על נאומו של אגריפס , 2-ה לאחר שתחלק את טיעוניו לסוגים : מדיניים , צבאיים , דתיים , לאומיים . חשוב להבחין בין נימוקים אידאולוגיים בעיקרם , גם אצל המתנגדים למרד - למשל השאיפה להשתלב במרחב התרבותי הרומי , לבין נימוקים ריאליים ( הקשורים למציאות ) כמו היעדר סיכויים לנצח את האימפריה הרומית ( שכבר ניצחה את הפרתים . ( המרד הגדול - מומלץ למקד את ההוראה בנושא זה בכמה נושאים : א . האם היו למרד סיכויים ריאליים להצליח ? ב . אילו קבוצות השתתפו בו בכל אחד משלביו , ומה היו המניעים של כל קבוצה ? ג . מה היו הסיבות לניצחון הרומי ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר