עמוד:55

הצעות להוראת הפרק מוקד הפרק דן בסיבות למרד הגדול ובאירועים מרכזיים בו . . 1 קריאת כותרות - פעילות מטרימה המיועדת להפקת מידע מקריאת כותרות . קריאת הכותרות יוצרת בסיס מידע ראשוני ללימוד מוקד הפרק . . 2 קריאת ציר הזמן - המופיע בפתח יחידה . 3 מציר הזמן יוכלו הלומדים להפיק מידע על זמן התרחשות האירועים המוצגים בפרק והיא משלימה את קריאת הכותרות . לדיון במוקד הפרק מוצע : לארגן את המידע באמצעות טבלה זו המוצגת בפרק , שאלה 1 ( עמ ' . ( 86 לאחר מילוי הטבלה ניתן לדון בשאלות : - מהי לדעתכם הסיבה המרכזית למרד ? נמקו . - חוקרים רואים ביחסי יהודים- נוכרים סיבה מרכזית למרד . מדוע ? בדיון בגורמי המרד חשוב לחדד את ההבדל בין סיבות ישירות להתפרצותו לבין גורמי עומק . הסיבות למרד – טבלה מסכמת המורים יאספו את המידע מן התלמידים וישבצו אותו בטבלה לפי סיבות : את לימוד הנושא ילווה ציר זמן שראשיתו בשנת 63 לפסה " נ וסופו בשנת 70 לסה " נ . וראו בעניין זה שאלה 2 בפרק בעמ ' . 86 ללימוד נושא המרד הגדול ניתן להיעזר במפה 12 בעמ ' 85 בספר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר