עמוד:54

פרק ז : יהודה - פרובינקיה מורדת ( גשר ) תוכלו להיעזר בגרסה המלאה של הפרק המופיעה באתר תולדוט במדור " לומדים היסטוריה " . מקורות לביסוס המידע המופיע בפרק ולהרחבה אוריאל רפפורט , " יחסי יהודים ולא יהודים בארץ ישראל והמרד הגדול ברומי " , תרביץ מז , חוברת א , תשרי-אדר תשל " ח , עמ ' . 14 - 1 אוריאל רפפורט , " הערות על סיבותיו של המרד הגדול ברומי " , קתדרה , 8 יד בן צבי , תשל " ח , עמ ' . 45 - 44 אוריאל רפפורט , " ריבוד חברתי , מבנה פוליטי ואידאולוגיה בחברה היהודית ערב המרד הגדול , " בתוך : אהרון אופנהיימר , ישעיהו גפני , דניאל שוורץ ( עורכים ) , היהודים בעולם ההלניסטי והרומי - מחקרים לזכרו של מנחם שטרן , מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל והחברה ההיסטורית הישראלית , עמ . 166 - 147 ' מנחם שטרן , " מלכותו של אגריפס , " 1-ה בתוך : ישעיהו גפני , משה דוד הר , משה עמית ( עורכים , ( מחקרים בתולדות ישראל בימי הבית השני , יד בן צבי , תשנ " א , עמ ' . 231 - 215 מנחם שטרן , " התאבדותם של אלעזר בן יאיר ואנשיו במצדה וה ' פילוסופיה הרביעית "' בתוך : ישעיהו גפני , משה דוד הר , משה עמית ( עורכים ) , מחקרים בתולדות ישראל בימי הבית השני , יד בן צבי , תשנ " א , עמ ' ( להוסיף מס ' . ( גדליה אלון , " שריפת המקדש , " בתוך : מחקרים בתולדות ישראל , כרך א , תשט " ו , עמ ' - 206 . 218 על שם הפרק במהלך מאתיים השנים הראשונות של השלטון הרומי התרחשו בארץ מאורעות מכריעים , ששיאם היה המרד הגדול בשנת 70 לסה " נ . הפרק דן בעימותים המתמשכים בין הפרובינקיה יה ודה לבין רומא - עד לעימותים שגרמו לפרוץ המרד . שמות ומושגים בפרק הנציבים הראשונים והנציבים האחרונים , פונטיוס פילאטוס , ישוע , גיוס קליגולה , אגריפס , 1-ה פלורוס , פליכס , נרון , קנאים , סיקריים , אלעזר בן חנניה , קורבן לשלום הקיסר , גלוס , אספסינוס , טיטוס , ידפת , גמלא , ממשלת המרד , יוחנן מגוש חלב , שמעון בר גיורא , ט ' באב , אלעזר בן יאיר , מצדה , יוסף בן מתתיהו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר