עמוד:52

הורדוס המלך , מוסד ביאליק , ירושלים , תש " ך ; יהודה ורומא , יחידה , 3 האוניברסיטה הפתוחה , . 1981 . 2 לאחר ה " משפט " ייערך בכיתה דיון מסכם שבו ינסו התלמידים לנתח את הסיבות להערכות המנוגדות הקיימות בהיסטוריוגרפיה על הורדוס . א . האישיות עצמה היא רבת פנים ומעשים . ב . במעשים עצמם יכול להיות גם היבט חיובי וגם היבט שלילי . . ג מקורות המידע : יוסף בן מתתיהו שואב את המידע שהוא מביא מניקולאוס איש דמשק . ד . תפיסת העולם של ההיסטוריון : עמדה לאומית או אוניברסלית של החוקר בן זמננו משפיעה גם היא על כיוון המחקר ועל מסקנותיו . - הערכתו של שליט מלמדת כי כל היסטוריון שבוי בתפיסת עולם שע ל פיה הוא מפרש את הא ירועים ומעריך את הדמות ההיסטורית א פשר לבקש מ ן התלמידים להביא דוגמאות מתוך הפרקים להערכות היסטוריוגרפיות שונות , למשל - הערכת דמותו של אלכסנדר הגדול . - אפשרות חלופית לעריכת משפט . ניתן להעלות שאלות : האם נכון לכנות את הורדוס " מלך ישראל " ? האם נכון לדחות בתוקף את הכינויים " הורדוס הרשע , " " העבד האדומי " ? חשוב להבהיר את המושגים : מה משמעות הביטוי " מלך ישראל " ומה משמעות הביטוי " עבד אדומי " ? מי היו החוגים שהשתמשו בכינוי הזה ? על אילו מעשים יש הסכמה שמדובר ב " הורדוס הרשע " ? לצורך הדיון ירשמו המורים עם התלמידים את כל פעולותיו ומעשיו של הורדוס : סיוע לקסיוס באמצעות הטלת מסים כבדים , הוצאה להורג של חזקיהו , הופעה מאיימת לפני הסנהדרין , הקרבת קורבן ליופיטר בטקס הכתרתו , נישואים למרים החשמונאית , מלך על יהודה , כתובת ליהודים בעולם , רצח מתנגדים פוליטיים , רצח צאצאי החשמונאים , קיום פולחן לכבוד אוגוסטוס , תמיכה בערים הלניסטיות , הקמת מועצה פרטית במקום הסנהדרין , מינוי כוהן גדול בבלי שלא היה מבית צדוק ,

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר