עמוד:51

אנטיפטרוס קשר קשרים לא רק עם פומפיוס , אלא גם עם יריבו - יוליוס קיסר , ולאחר הירצחו , גם עם קסיוס - יריבו של קיסר . בתמורה לעזרתו לרומאים זכו אנטיפטרוס ובניו במעמד פוליטי , אבל גם העם היהודי זכה להטבות מיוליוס קיסר . לאור העובדות הללו אפשר לדון עם התלמידים על מניעיו של אנטיפטרוס : האם הם מניעים אישיים או שהייתה כאן תפיסה מדינית שגרסה כי רומא תשתלט על המזרח , ולכן חשוב לחזק את הקשר עמה . המלכת הורדוס . 1 מומלץ להורות נושא זה באמצעות עריכת משפט היסטורי להורדוס . שאלת היסוד במשפט תהיה : האם היה הורדוס מלך היהודים או עבד הרומאים ? הכיתה תתחלק לשתי קבוצות : קבוצת הקטגוריה וקבוצת הסנגוריה . בראש כל קבוצה יש להעמיד סנגור וקטגור שישאו נאומי פתיחה , יזמנו עדים , יחקרו אותם ויציגו את עמדות הסיכום . כל אחת מן הקבוצות תתחלק לקבוצות משנה , ומהן יוזמנו העדים . כל קבוצת משנה תעסוק בנושא אחר , תחקור אותו ותחליט על זהות העדים ועל תוכן עדותם . רצוי לקבוע " עדים " בני התקופה . למשל : ניקלאוס איש דמשק , מרים החשמונאית , תושב העיר קיסריה וכדומה . ואלו הנושאים שבהם ידונו בקבוצות המשנה : התנהגותו האישית-המוסרית של הורדוס ; מעמדו הפוליטי של הורדוס כמלך יהודה מטעם רומא ; המשטר הפנימי ביהודה : מעמד הסנהדרין , מערכת המשפט , היחס לאופוזיציה הפוליטית , היחס לכהונה , המנהל ; מדיניות החוץ ; יחסיו של הורדוס עם רומא ; צבאו של הורדוס ; יחסו לתושבים הלא יהודים בארץ ; החברה , המשק והכלכלה ; יחסו של הורדוס לדת היהודית . בכל אחד מן הנושאים יודגשו לא רק מעשיו של הורדוס אלא גם מניעיו : האם פעל מתוך אופורטוניזם פוליטי או מתוך הזדהות אידאולוגית עם תפיסותיו של אוגוסטוס ? האם נהג כעריץ הלניסטי , כמלך המשיח בעיני עצמו או כמלך ישראל ? אחד התלמידים ימלא את תפקיד הורדוס ויכין את עדותו בשיתוף פעולה עם הסנגור . המשפט ינוהל על ידי שלושה שופטים , והם שיכריעו בדין . חומרי עזר לעבודת התלמידים : המידע המופיע בספר הלימוד ; קטעי מחקר מאת י ' לוין , א ' שליט , מ ' שטרן , המופיעים באתר תולדוט במדור " לומדים היסטוריה , " ראו הפניה בעמ ' ; 80 יוסף בן מתתיהו , קדמוניות היהודים ט " י - ז " ז ; יוסף בן מתתיהו , מלחמת היהודים ברומאים א ; 673 - 358 המלך הורדוס ותקופתו , סדרת עידן מס ' , 5 יד בן צבי , תשמ ) ה " הקובץ כולל מאמרים רבים על הורודס ותקופתו ) ; א ' שליט ,

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר