עמוד:50

הצעות להרחבה . 1 מדיניות השלטון הרומי ביהודה מניתוח המפות של הסדרי פומפיוס והסדרי ג ביניוס ומן המידע המופיע בספר אפשר לסכם את אופיו של השינוי שעובר על יהודה : - מבחינה טריטוריאלית : האזורים האלה נקרעים מיהודה : מישור החוף , אדום המערבית , השומרון , עמק יזרעאל , חלקים מעבר הירדן המזרחי וערים הלניסטיות המסופחות לסוריה . ביתור יהודה על ידי גבינוס מחליש את אחדותה הלאומית . - מבחינה מדינית : יהודה מאבדת את מעמדה כמדינה עצמאית . הדבר מתבטא בחובת תשלום מס עובד ובנטילת המלוכה מהורקנוס . סידורי גביניוס יוצרים תחרות בין מושלי חמשת המחוזות . על פי סידורי גבינוס נגזל מירושלים מעמדה כעיר בירה , והיא הופכת לבירת גליל אחד מתוך חמישה . ואלו היו מטרות הרומאים בהסדרים האלה : הרגעת יהודה על ידי שליט יהודי , תוך העדפת הורקנוס הכנוע הנתון להשפעת אנטיפטרוס על פני אריסטובולוס המרדן . צמצום שטחה של יהודה לתחום היישוב היהודי הצפוף , תוך הסתמכות על הערים ההלניסטיות . חיזוק הערים ההלניסטיות פגע ביהודה גם מבחינה כלכלית . קיצו ץ שטחה של יהודה נועד להחליש אותה על ידי ניתוקה מן הים וקטיעת הרצף הטריטוריאלי שלה . יהודה לא הפכה לפרובינקיה רגילה , שכן לא מונה לה נציב ולא פורסם חוק ההופך אותה לפרובינקיה . היה זה שלב ביניים בין מעמד של פרובינקיה לבין מעמד של " ידיד ובעל ברית של העם הרומי " שהיה אפשרי לעמים שנכנעו לרומא מרצון . . 2 מניתוח המחקרים של רפפורט ושל שליט אפשר ללמוד על גישות שונות לגבי מדיניותה של רומא : רפפורט מציג כגורם עיקרי את התחזקותה של יהודה אל מול הערים ההלניסטיות בתקופתו של ינאי ואת אי חידוש הברית עם רומא . שליט רואה בהתנהגותם של הורקנוס ואריסטובולוס גורם לאובדן העצמאות . להערכתו , אילו השתלבה יהודה מרצון באימפריה הרומית - הייתה זוכה למעמד של " ידיד ובעל ברית " ולא הייתה מאבדת את עצמאותה . גישות אלו מחזירות אותנו לשאלת מידת אחריותם של החשמונאים ושל היהודים באובדן העצמאות . . 3 דרכו ש ל בית אנטיפטרוס מיהו אנטיפטרוס ? כיצד ביסס את מעמדו ביהודה ? ניתן להציג את השלבים שבהם טיפסה משפחת אנטיפטרוס במעלה ההיררכיה - עד המלכתו של הורדוס . ההתחזקות של בית אנטיפטרוס מוסברת על רקע הנסיבות המדיניות הפנימיות והחיצוניות - ריב האחים ביהודה והופעתה של רומא במזרח . חשוב לשים לב שבית אנטיפטרוס לא היה נאמן לשליט זה או אחר , אלא תמך בצד שנראה בעיניו הצד המנצח . זו גם דוגמה למעורבות הרומית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר