עמוד:49

הצעות להוראת הפרק מוקד הפרק דן בשינויים שחלו במעמדה המדיני של יהודה . הצעות לפעילות מטרימה : . 1 ק ריאת כותרות - פעילות מטרימה המיועדת להפקת מידע מקריאת כותרות . קריאת הכותרות מייצגת את נושא הפרק ויוצרת בסיס מידע ראשוני ללימוד מוקד הפרק . . 2 קריאת מפות - מפות . 11 , 10 , 9 המפות מייצגות תהליך פוליטי שראשיתו בכיבוש ארץ ישראל על ידי פומפיוס , שיאו בממלכת הורדוס , וסיומו בהפיכת יהודה לפרובינקיה . קריאת המפות בעזרת השאלות הנלוות להן , מסייעת להבנת הזירה בה התרחשו האירועים , לזמנם , ולשינויים שהם גרמו . לדיון במוקד הפרק מוצע להיעזר בטבלה הבאה : מדיניות רומא ביהודה 63 לפסה 6 - נ " לסה " נ הצגת הפעולות בטבלה תסייע להבנת השינוי במעמדה של יהודה . ניתן לשלב בעניין זה את המפות המלוות את הפרק . וראו בעניין זה שאלה 2 בפרק ( עמ ' . ( 80 להבנת ולהטמעת השינויים במעמדה של יהודה יסייע ציר זמן שראשיתו בשנת 63 לפסה " נ וסיומו בשנת 6 לסה " נ . במהלך הלימוד יצוינו על ציר הזמן תאריכים מרכזיים נוספים כמו : מלכות אנטיגונוס , המלכת הורדוס וכו' . וראו בעניין זה שאלה 1 בפרק ( עמ ' . ( 80 לנושא הורדוס מלך בחסד הרומאים : ניתן להציג את תקופת שלטונו על ידי הצגת דוגמאות למדיניותו בכמה נושאים - יחסו ליהודים , יחסו לנוכרים , יחסו לבית חשמונאי , מדיניות הבנייה ומשמעותה . הערות : המיפויים והטבלה יופיעו באתר תולדוט במ דור " לומדים היסטוריה " וניתן להדפיסם . ניתן לעבות את הדיון באמצעות תעודות וקטעי מחקר המופיעים באתר תולדוט במדור " לומדים היסטוריה ., רשימת התעודות וקטעי המחקר מצויה בפרק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר