עמוד:40

בית חשמונאי השנים מציינות את תקופת שלטונם לפסה . נ " בהוראת הנושא יש להציג את השינויים שחלו תחת הנהגת בית חשמונאי . הפרק מציג את השינויים בחתכי רוחב תימטיים שכותרותיהם רומזים על שינויים : מיעדים דתיים למלחמה להרחבת גבולות ( ראו מפה 8 בספר ) ממאבק בגזרות על הדת לכפיית גיור מ צבא מתנדבים לצבא שכירים מהנהגה של מושל להנהגה של מלך ממאבק להישגים דתיים ולאומיים לקבלת תרבות הלניסטית מסיעה מורדת לארגון מדיני טרם הדיון בכל אחד מן הסעיפים רצוי לרשום את הכותרות הללו על הלוח ולבקש מן התלמידים לשער למה רומזת כל כותרת , ומה ניתן להסיק מן הכותרות על עוצמת השינויים שחלו בהנהגת בית חשמונאי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר