עמוד:38

פרק ה : בהנהגת בית חשמונאי ( גשר ) תוכלו להיעזר בגרסה המל אה של הפרק המופיעה באתר תולדוט במדור " לומדים היסטוריה " . מקורות לביסוס המידע המופיע בפרק ולהרחבה בצלאל בר כוכבא , " קרבות יהודה המקבי - סיכום , " בתוך : אוריאל רפפורט וישראל רונן ( עורכים ) , מדינת החשמונאים לתולדותיה על רקע התקופה ההלניסטית , יד בן צבי והאוניברסיטה הפתוחה , תשנ " ד , עמ ' . 201 - 199 מנחם שטרן , " הברית ביו יהודה ורומא בשנת 161 לפסה , " נ " בתוך : ישעיהו גפני , משה דוד הר , משה עמית ( עורכים , ( מחקרים בתולדות ישראל בימי הבית השני , יד בן צבי , תשנ , א " עמ ' . 76 - 51 פעילות יחידים או זוגות : פעולותיו של יסון התלמידים יערכו רשימה ובה פעולותיו של יסון . ליד כל פעולה ירשמו מה מניעיה ומה משמעותה . הפ עולה . 1 קניית כהונה גדולה בכסף מידי שליט זר . . 2 הפיכת ירושלים לפוליס . המשמעות . 1 פגיעה במסורת שבה הכהונה הגדולה עוברת מאב לבן רק אחרי מות הכוהן . מעורבות של השלטון הזר בענייני המקדש . . 2 רפורמה בארגון המדיני , ביטול תוקף חוקי האבות , מתן אופי יווני לעיר , חיזוק המתייוונים , חיזוק הקשרים עם העולם ההלניסטי , פגיעה במעמד המקדש . המניע : אישי - רדיפת כבוד , אידאולוגי - שאיפה להשתלב בעולם ההלניסטי . ייסוד הפוליס אנטיוכיה ביטל את תוקפם המדיני של חוקי האבות לראשונה מאז ימי שיבת ציון . כמו כן פגעה הפוליס במעמדו של המקדש כמרכז החיים היהודיים והעבירה את המוקד לגימנסיון ולאפיביון . עוד דוגמאות לתהליך ההלניזציה הוא מעשהו של שמעון לבית בלגה . חשוב שהתלמידים יבינו את המניע האישי כביטוי לרוח התקופה - האינדיבידואליזם . יש להניח כי התלמידים יראו במעשהו של מנלאוס את שיאה של ההתייוונות , שכן לא היה אפילו מבית צדוק - בית הכהונה המסורתי . לכך יש להוסיף את הסיוע לשוד המקדש על ידי אחיו ליסימאכוס , שלא היה מתבצע ללא אישורו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר