עמוד:37

רשימת המקורות : . א מקבים א . 37 - 29 ב , ב . מקבים א 40 - 38 ב , ג . מקבים א 42 - 41 ב , ד . מקבים ב , 39 - 30 , 6 , 3 - 1 ז , יד . - ההשוואה בין הקטעים מעלה כי היה פיצול בין המתנגדים לגזרות , בין הלוחמים בצורה אקטיבית ( החסידים , מתתיהו ובניו ) לבין מקדשי השם שהגיבו תגובה פסיבית - האם והבנים . ( בהקשר זה קיימת מחלוקת בין החוקרים לגבי זהותם של החסידים : האם הבורחים אל המדבר זהים לחסידים ? האם הייתה זו כת דתית שלא לחמה ( כדעת החוקרים הגרמנים יוליוס וולהאוזן ואדוארד מאייר ) ? האם היו סדורים כעדה לוחמת עוד לפני הגזרות ולחמו כל השבוע חוץ מאשר בשבת ( כדעת א ' צ ' ריקובר ) ? האם היו החסידים " כל המתנדבים לתורה " ( כדעת יהושע אפרון ?( אפשר להעלות את ההשערות השונות לפני התלמידים . - קיימת גם מחלוקת לגבי מטרות המרד : האם הסתפקו החסידים רק בחירות דתית בניגוד לחשמונאים שרצו גם חירות מדינית ? יהושע אפרון חולק על עמדה זו וטוען שבמחנה המורדים לא היה שום הבדל בין מקדשי השם לבין לוחמים . כולם ניהלו מלחמה דתית שכללה גם טיהור הארץ מאלילות ופריקת עול גויים . לפי תפיסתו אין להבחין בין אופיו הדתי לבין אופיו המדיני -לאומי של המרד . כדאי להפנות שאלה זו לתלמידים ולהפוך אותה לאבן בוחן לגבי מהלך מרד החשמונאים ותוצאותיו . - ההשוואה בין הקטעים לעיל מעלה כי בכל הקבוצות היה המניע הדתי מניע מרכזי . מקור הלגיטימציה של מתתיהו היה מסורתי-דתי . הקנאות שלו נשענה על מעשה פנחס נגד זמרי בן סלוא ( ספר במדבר כה . ( מקדשי השם הפסיביים ( האם והבנים ) ראו את המוות שלהם כפעולה הנעשית מתוך בחירה . הם האמינו כי מקדשי השם יזכו בחיי עולם וכי מעשה זה יביא גאולה . הם האמינו כי עם בוא הגאולה ייעשה צדק אלוהי עם המלך הרשע . האל ירחם על עבדיו ויכפר על חטאי העם . . 2 דיון בשאלות : האם היה המרד הכרחי ? האם לא הייתה דרך אחרת להבטיח את הישרדות היהדות , כדעת מ ' שטרן ? ( שאלה 3 עמ ' . ( 61 . 3 לסיכום הפרק אנו מציעים לענות על שאלה 2 עמ ' 61 י ' לוין טוען : "ההת ייוונות ביהודה הגיעה לשיאה בשנת 175 לפסה " נ , כאשר הכוהן הגדול יסון הפך את ירושלים לפוליס יוונית ובה גימנסיון ואפיביאון " . א . אילו פעולות ערך יסון , מה היו מניעיו , ומה משמעות פעולותיו ? ב . מדוע לדעתכם רואה י ' לוין בייסוד הפוליס אנטיוכיה בירושלים את שיא ההתייוונות ? ג . הציגו דוגמאות המבטאות את תהליך ההלניזציה ביהודה . . ד איזה אירוע או תופעה - מכיבוש ארץ ישראל ב ידי הממלכות ההלניסטיות ועד האירוע במודיעין מבטא בעיניכם את שיא ההתייוונות ? נמקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר