עמוד:36

. 3 הסברים אפשריים לגזרות : מוצע לחלק את הכיתה לשש קבוצות . כל קבוצה תנסה להגן על הסבר אחר למדיניותו החריגה והתמוהה של אנטיוכוס ולבטל את ההסברים האחרים . כבסיס לטיעונים השונים אפשר להיעזר , נוסף על המידע המופיע בספר ועל קטעי המקורות בסוף היחידה , גם בספרו של א ' צ ' ריקובר , היהודים והיוונים בתקופה ההלניסטית , דביר , תשכ " ג , עמ ' . 164 - 142 א . אישיותו החריגה וטירופו של אנטיוכוס אפיפנס . ב . דבקותו של אפיפנס בהלניזם . ג . הרצון לאחד את ממלכתו סביב פולחן עצמו בצורת זאוס האולימפי . . ד היוזמה לגזרות באה מסיעתו של מנלאוס ( תפיסתו של ביקרמן . ( ה . "לא המרד בא כתשובה לגזרות אלא הגזרות באו כתשובה למרד " ' צ ) ריקובר . ( . ו המתיחות ביהודה סיכנה את יציבות ממלכתו ( תפיסתו של שטרן . ( את שלושת ההסברים הראשונים אפשר לסתור בטענה שגזרות דת לא הוטלו על שאר חלקי הממלכה . לגבי ההסבר הראשון יש היסטוריונים המשבחים את כישוריו של אפיפנס כשליט . את ההסבר השני אפשר להפריך בטענה שאף מלך הלניסטי לא ראה בהלניזם אמצעי פוליטי שנועד לבטל את התרבות המקומית . את ההסבר השלישי אפשר לסתור בטענה שאין בסיס היסטורי למונותיאיזם אלילי בתקופה זו . לגבי ההסבר הרביעי - אין במקורות ביסוס לכך שאנשי מנלאוס היו רודפי דת , והם גם לא הבינו לעומקה את הפילוסופיה היוונית . ההסבר של צ ' ריקובר מניח שהיה מרד יהודי בעקבות הקמת החקרה , ושהמרד נשא אופי כלכליחברתי ודתי . בראש המרד עמדו הסופרים שמעמדם נפגע עם ביטול חוקת התורה , ולכן הייתה סיסמת החסידים " תורת משה . " זוהי הסיבה שאנטיוכוס יצא נגד מה שנתפס על ידו כגורם למרד ונעזר במתייוונים . הבעיה בהסבר זה היא שאין במקורות אישוש לכך שהיה מרד לאחר הקמת החקרא ולפני מרד החשמונאים . ההסבר של שטרן משלב בין כמה מן ההסברים האלה . היהודים מגיבים על גזרות הדת . 1 אפשר להרחיב בנושא זה באמצעות ניתוח קטעי מקורות שעל פיהם יתבקשו התלמידים לבדוק מהם ההבדלים בין הקבוצות השונות של היהודים יראי ה ' שסירבו לציית לגזרות הדת . שאלות עזר לניתוח המקורות להלן : - מה הייתה השקפת העולם של המשתייכים לכל קבוצה ? - איזו קבוצה נקטה בדרך של מאבק צבאי ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר