עמוד:35

דיון בכיתה הערכת הדמות : יש להבחין בין בית טוביה , שהם יהודים המושפעים מן התרבות היוונית , לבין יסון ומנלאוס , המייצגים למעשה את השלטונות . המסקנות : - תחילה היה הכוהן הגדול שקנה את המשרה בכסף יסון מבית צדוק ( שושלת הכהונה הגדולה המסורתית , ( בהמשך היה הכוהן הגדול מנלאוס , שהיה אמנם כוהן , אבל לא ממשפחת הכהונה הגדולה . - בתחילת התהליך בלט המניע האישי - הרצון להתמנות למשרה הגבוהה , בהמשך היה המניע הפצת התרבות ההלניסטית מתוך הזדהות עד כדי נכונות לסייע לשלטונות בכספי המקדש . - הטענה כי ההלניזם היא תרבות ללא גבולות ( לעיל טענה ד ) מקבלת חיזוק מן העובדה שגם יהודים הפכו לחלק ממנה . עם זאת יש לזכור כי אותם יהודים אינם מייצגים את כלל החברה היהודית , והקיצוניים שבמתייוונים נחשבו לאויבים . עימות בין השלטון הסלווקי והמתייוונים לבין החס ידים . 1 כיצד הפך סכסוך פוליטי שנוצר על בסיס אישי ומשפחתי - למאבק עממי ? בתשובה כדאי למיין את הכוחות הנאבקים ביהודה בתקופת כהונתו של מנלאוס ככוהן גדול ולבדוק מה היה הרכבם ומה היו מעשיהם ומניעיהם : - המתייוונים הקיצוני ם בראשות מנלאוס היו מוכנים להעניק עדיפות מוחלטת לתרבות ולשלטון ההלניסטי . הדבר התבטא בהדחת בני צדוק מן הכהונה הגדולה ( וגם ברציחתו של חוניו , ( 3-ה בהטלת מסים כבדים על העם למען המלך , בגזל אוצרות המקדש , בניהול מאבק אכזרי נגד יסון ובשותפות עם חיילים סורים במבצר החקרא . - המתייוונים ה מתונים בראשות יסון אהדו את התרבות היוונית , אך לא היו מוכנים להרחיק לכת כמו המתייוונים הקיצונים , ונאבקו במחנהו של מנלאוס בסיוע המוני העם . למחנה זה השתייכו חברי הגרוסיה שהלכו למלך כדי להתלונן על מעשיו של מנלאוס . - המוני העם או " החסידים " בראשות הסופרים נותרו נאמנים לחוקת התורה . הם נפגעו כלכלית בשל הרפורמה ההלניסטית ובשל הקמת החקרא . תחילה תמכו החסידים ביסון נגד מנלאוס , ולאחר מכן נלחמו ביסון . השתלטותם על העיר נתפסה על ידי אנטיוכוס אפיפנס כמרד . לבסוף נושלו החסידים מרכושם על ידי מתיישבי החקרא , ונאלצו לעזוב את העיר . - אצל כל הקבוצות ניכר שילוב בין מניעים פוליטיים , כלכליים-חברתיים ותרבותיים-דתיים . - העוינות בין המחנות הפכה למלחמת אזרחים . . 2 גזרות על הדת של אנטיוכוס אפיפנס : מוצע לפתוח בניתוח התעודות מספר מקבים א . ב - יש להדגיש כי הגזרות נשאו גם אופי פסיבי ( איסור קיום מצוות התורה ) וגם אופי אקטיבי ( הוראה לקיים עבודת אלילים . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר