עמוד:26

הערות : הטבלה מצוייה באתר תולדוט וניתן להדפיסה ולמלא אותה . ניתן לעבות את הדיון באמצעות תעודות וקטעי מחקר המופיעים באתר תולדוט במדור לומדים היסטוריה . רשימת התעודות וקטעי המחקר מצויה בפרק עצמו . מומלץ לקרוא גרסה רחבה לפרק באתר תולדוט במדור לומדים היסטוריה . הצעות להרחבה . 1 אלו היו היסודות שעליהם התבססה המדינה האוניברסלית ההלניסטית : - שליט אחד כול-יכול בבואתו של האל זאוס . - צבא שגרעינו הפלנקס המוקדוני ובו שכירים יוונים , חיילים מקומיים ומושבות צבאיות . - כלכלה : הרחבת תחומי המסחר , אחדות כלכלית של ארצות הים התיכון , מטבע אחיד . - ערי הפוליס : ערים שנהנו מאוטונומיה ומן הזכות לטבוע מטבעות ולקיים פעילות כלכלית ביןלאומית , היו קשורות בברית עם המלך וחייבות לו ציות ותשלום מסים . ערי הפוליס הוקמו על ידי המלכים , והתפתחו מתוך המושבות הצבאיות - מתוך ( או בתוך ) ערים מזרחיות . - הגירה : אסיה שימשה בית קיבול לעודף האוכלוסין היווני - העברת אוכלוסייה ממערב למזרח ולהפך . - מיזוג אתני באמצעות נישואין מעורבים . - סינקרטיזם דתי ועירוב תרבויות . - קוסמופוליטיזם : כל התושבים בממלכה נחשבו נתיני המלך , והאפליה ביניהם הייתה אסורה . - אינדיבידואליזם : החלשת הזיקה בין הפרט למדינה , קרייריזם ומטריאליזם . האינדיבידואליזם ניכר גם בשיטות הפילוסופיות שהתפתחו בתקופה ההלניסטית . - ריאליזם : בעקבות הישגיו של אלכסנדר מוקדון נוצרה תפיסה שההישג הוא תוצר של יוזמה אישית ולא של מזל . במסגרת התפיסה הריאליסטית הופרדו המדעים המדויקים מן הפילוסופיה והתפתחו הרפואה , הזואולוגיה , הבוטניקה , האסטרונומיה , הפילולוגיה , הגיאומטריה , ההיסטוריוגרפיה . . 2 בסיכום יודגש כי החזון הקוסמופוליטי ההלניסטי היה מבוסס על ראיית היווניות כתרבות ולא כאתניות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר