עמוד:22

מהן המשמעויות או המסקנות העולות מן הדיון ? - חומרת המציאות החברתית , הלאומית והדתית ביהודה . לדוגמה : אי ידיעת הלכות , פערים חברתיים בין עשירים לעניים , בעיות ביטחון , קשיים באחזקת המקדש . - דפוסי הפעולה של שני המנהיגים כמבטאים את אישיותם : מטיבן של הפעולות ניכרים ההבדלים בין המנהיגים . עזרא בולט יותר בהיבט הרוחני ואילו נחמיה בולט בהיבט הלאומי והחברתי . כל זה בהתאם לתפקידיהם : עזרא הוא סופר , ונחמיה - פחה . - התורה היא הבסיס להיווצרות מדינת מקדש , וההיבט הדתי הוא מקור החיים החברתיים . חשוב להדגיש את ההבדלים בין מציאות של מדינה ריבונית דמוקרטית למציאות של ימי עזרא , כשכל קיומם וחזרתם לארץ של שבי ציון מותנים בכך שיחיו על פי חוקי האבות . לסיכום האם אכן התחוללה מהפכה ? אם כן , יש להביא הוכחות שהמצב באותו תחום אכן השתנה , למשל - בתחום שמירת שבת . ייתכן שבתחום אחד התחוללה מהפכה , ובתחום אחר - לא , למשל - בעניין הנשים הנוכריות . כדאי לבחון את הסיבות , מדוע לא הייתה מהפכה ומה היו הקשיים בתחום זה . אפשרות נוספת - איסוף המידע באמצעות מיפוי מושגים : התלמידים יארגנו את הפעולות של עזרא ונחמיה לפי תחומים . כמה מן הפעולות יכולות להשתייך ליותר מתחום אחד . עזרא ונחמיה מחוללים מהפכה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר