עמוד:19

נחמיה מנהל את מלאכת הבנייה של חומות ירושלים שאלה מנחה : מהו ההיגיון הפנימי בפעולותיו של נחמיה ? ( ביצור ירושלים באמצעות בניית החומה מגדיר את תחום הפעולות . לאחריו - רפורמה חברתית , תיקון פנימי ( . . 1 התלמידים יעלו הערכות לגבי המשמעות של בניית חומה לעיר ( משמעות צבאית-ביטחונית , משמעות מדינית , משמעות לאומית-חברתית . ( . 2 התלמידים יאמתו את השערותיהם על פי נחמיה ב 11 ד , 20 - 19 , 17 ועל פי המידע שבפרק . בתשובה יש להדגיש את המטרה המיוחדת ( הדתית ) שהייתה לבניית החומה , כדי להבדיל את היהודים מן הנוכרים , ואת תרומתה של החומה לחיזוקה של העיר ירושלים . על כך אפשר לעמוד מנחמיה יא . 1 החיזוק הדמוגרפי של העיר נועד כנראה לחזק אותה כמרכז מדיני וכלכלי ולא רק כמרכז דתי . . 3 התלמידים יתבקשו להעלות השערות , מדוע מופיעה בפרק זה רשימת שבי ציון . ייתכן שנחמיה בחר להכניס לעיר אנשים מקרב שבי ציון , כדי לחזק את אותה גם מבחינת איכות תושביה . נחמיה פועל לתיקון הכלכלה , הקיטוב החברתי וחיי הדת שאלה מנחה : האם הקו המנחה את פעולותיו של נחמיה דומה לקו שהנחה את עזרא ? שאלות להערכת התיקונים : . 1 מה הקשר בין התיקונים בתחום הדתי לבין התיקונים בתחום החברתי ? . 2 האם נחמיה מבטל את העבדות ? חשוב להדגיש כי נחמיה לא פגע בבעלות על הקניין הפרטי . ייתכן שתקנת שמיטת החובות ושחרור העבדים העבריים בשנה השביעית לא קוימה בזמנו , ולכן חזר נחמיה לעניין השמיטה בחתימת האמנה . נחמיה לא התכוון לבטל לחלוטין את מוסד העבדות , שהיה באותה תקופה " תוצר לוואי " של החיים הכלכליים בחברה חקלאית . הטלת חובת בניית החומה על כל שכבות העם גרמה להתרוששות העניים . נחמיה היה מעוניין בתמיכתם ברפורמה הדתית כנגד מתנגדיו בשכבות החברתיות הגבוהות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר