עמוד:16

כדאי לשים לב לעובדות האלה : מעמדה של מדינת יהד : המדינה היא חלק מנציבות עבר הנהר . מעמדו של עזרא : עזרא איננו פחה , אין לו לא סמכויות ביצוע ולא כוח כפייה ( צבא ) , יש לו סמכויות להורות את התורה ולהשליטה בעם . מעמדו של המקדש : הפטור ממס לעובדי המקדש אפשר כנראה כדי לחזק את מעמדו של המקדש כמרכזה של מדינת המקדש . זה היה הנוהג בכל רחבי הממלכה . מטרת הפטור הייתה לשמור על נאמנות הכוהנים והעם . . 2 המניעים למדיניותו של ארתחשסתא בהקשר זה אפשר להיעזר במחקרו של ח " ד מנטל , " מניעי ארתחשסתא בהענקת רישיון לעזרא ובמינויו של נחמיה , " בתוך : אנשי כנסת הגדולה , דביר , תשמ " ג , עמ . 232 – 230 ' שאלות - מה היו לדעת מנטל מניעיו של ארתחשסתא במתן הרישיון לעזרא ? על מה הוא מבסס דעה ז ? - איזו טענה דוחה מנטל ומדוע ? עזרא פועל נגד נישואי תערובת שאלה מנחה : מהי הבעיה ומה פתרונה ? מה משמעות ראיית נישואי התערובת כהתבוללות ? . 1 התלמידים יופנו לקריאת פרקים ט-י בספר עזרא . שאלות לניתוח : - מהי הסיבה לגירוש הנשים הנוכריות על פי עזרא ט ? 16 - 13 , 6 - 1 - האם פעל עזרא בהתאם לציווי המקראי ? ( ראו דברים ז , 5 - 1 כג , 9 - 1 יהושע כג . ( 13 - 12 פרק ט מתאר את הזעזוע של עזרא מנישואי התערובת , שהיו בעיניו חטא חמור העלול להביא לידי גלות נוספת . האיסור המקראי מתייחס לשבעת עממי כנען , אבל העמים המצוינים בתנ " ך אינם קיימים כבר באותה תקופה , והנוכרים היושבים בארץ בימי עזרא אינם משבעת העמים הללו . עזרא מפרש את האיסור התנכ " י כאיסור כולל . הוא משווה את הנוכרים בימיו לעמים האסורים בתורה . במקור מספר דברים נאמר כי אדומי ומצרי יוכלו לבוא בקהל ישראל בדור שלישי , אבל האיסור של עזרא הוא איסור מוחלט . - האם היו הנשים הנוכריות עובדות אלילים ? אין הדבר מצוין כאן . אפשר להניח כי הנשים הנוכריות הושפעו מן הדת היהודית וכי הנישואין היו ביטוי להתפשטות הדת היהודית בקרב תושבי הארץ .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר