עמוד:15

שמות ומושגים בפרק עזרא הסופר , ארתחשתא , 1-ה נישואי תערובת , גישה אוניברסלית , גישה בדלנית , כנסת הגדולה , קריאה בתורה , פרשנות התורה , חתימת התורה , תקנות עזרא , כתב אשורי , נחמיה בן חכליה , סנבלט החורוני , טוביה העמוני , גשם הערבי , שמיטת חובות , כריתת אמנה . הצעות להוראת הפרק שאלה מנחה : באילו נסיבות מתרחשת הרפורמה שעזרא ונחמיה מובילים - ומה תכליתה ? עליית מנהיגים מבבל עזרא הסופר עולה ליהודה . 1 ניתוח איגרת ארתחשסתא , עזרא ז 26 - 12 ( עמ ' ( 24 טבלת השוואה : - מהן המסקנות העולות מן ההשוואה ? איגרת ארתחשסתא העניקה את הזכויות הרבות ביותר , אבל אף לא אחת מן התעודות לא העניקה ריבונות מדינית , ובכל התעודות העלייה היא רשות . בכל התעודות יש סיוע ממלכתי . יוצא דופן הוא המלך דריוש בדרישתו לתפילה לשלום המלך במקדש .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר