עמוד:8

לסיכום הדיון על מהימנות הצהרת כורש יקראו התלמידים את הפסקה בפרק , וינסו לענות על השאלה לגבי מהימנותו של התנ " ך כמקור היסטורי . הגישה המדעית הביקורתית שרווחה במאה ה 19 - ראתה בתנ " ך מקור היסטורי לא מהימן מאחר שהתנ " ך הנו טקסט דתי במהותו , שנכתב למטרות דתיות ומתוך מגמה אידאולוגית ופוליטית . מאז התפתח חקר המזרח הקדום והתרבו התגליות הארכיאולוגיות חל שינוי ביחס לתנ " ך והתברר כי הסיפורים המופיעים ב ו מעוגנים במציאות ההיסטורית ובמורשת העולם העתיק . ממצאים ארכיאולוגיים דוגמת " כתובת הגליל " מאמתים חלק ניכר מן הכתוב בטקסט התנ " כי . . 3 משמעותה המדינית של הצהרת כורש : התלמידים יעלו השערות לגבי הסיבות למדיניותו של כורש . בין ההשערות - תפיסה פוליתיאיסטית סובלנית , מניעים פוליטיים , קרבה לדת היהודית , סיוע של היהודים לכורש במלחמותיו . תגובת יהודי בבל להצהרת כורש שאלה מנחה : מהם הערכים של שבי ציון ? כיצד הם מבטאים את המשברים שעברו עליהם לאחר חורבן הבית הראשון ? . 1 תרגיל : ויכוח בין שתי קבוצות של יהודים לגבי ההיתר לעלייה ולבניית בית המקדש . אפשר להיעזר בתהילים קכ ) ו " תגובה פואטית נלהבת , ציפייה שבעקבותיהם יבואו האחרים - כאפיקים בנגב ) ובעזרא א ' , 6 - 5 שממנו עולה שלא הכול עלו , אך גם הנשארים השתתפו במבצע באמצעות סיוע כלכלי לעולים . . 2 שערו מדוע הועמד צאצא בית המלוכה בראש העולים ? האם הדבר תואם את מדיניותו של כורש ? את שאיפות היהודים ? אפשר לקשר עניין זה לשאלת המהימנות של ההצהרה : האם ייתכן שהפרסים יאפשרו מנהיגות מבית דויד ? התשובה על השאלה , מי עמד בראש העולים , היא תשובה מורכבת : - על פי עזרא א , 8 ששבצר הוא שקיבל את כלי המקדש מידי שומר האוצר הפרסי , ובתעודה ארמית בת הזמן הוא מכונה " פחה . " יש המזהים את ששבצר עם שנאצר בן יהויכין ( דברי הימים א , ג . 18 שנאצר היה אח של שאלתיאל בן יהוי כי ן שהיה אביו של זרובבל . כלומר , ששבצר ה יה דודו של זרובבל . ( - על פי עזרא ב , 2 מי שעמד בראש הגולים היה זרובבל . זרובבל בן שאלתיאל הוא נכדו או נינו של המלך יהוכין . לפיכך - בראש הגולים עמדו צאצאי בית דויד . יש המיישבים את הסתירה בין המקורות בכך שהיו שני גלים של עולים , ויש שטוענים מדובר באותו אדם . כ כל הנ ראה חי ששבצר בארץ תקופה קצרה , ולא היה לו חלק בבניית המקדש . השערה זו מתחזקת ל אור העובדה שלאחר מות כנבוזי פקד את האמפריה הפרסית משבר מדיני , ואין זה סביר להניח כי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר