עמוד:7

. 4 כיצד התגברו הגולים על המשבר ? באיזו מידה סייעו לכך הנסיבות הפוליטיות הכלליות ? - בהיבט המדיני : לגולי יהודה ניתנה אוטונומיה , והם התארגנו בבתי אב בהנהגת זקנים ונביאים . - בהיבט הלאומי : בניגוד לשיטת ההגליה האשורית שננקטה כנגד יושבי ממלכת ישראל הצפונית , ההגליה של הבבלים לא הייתה דו-סטרית . גולי יהודה יושבו ביישובים נבדלים והדבר סייע להם לשמור על היבדלות מעובדי האלילים ואף לחדש את הקשר עם גולי אפרים . - בהיבט הרוחני ( על פי יחזקאל כ ' ; 12 ישעיהו מ , 8 - 1 ט " מ , 7 - 1 ב " נ ' : ( 9 - 4 התאפשרה התחדשות מפני שהבבלים לא הפעילו על הגולים כפייה דתית . עם ההתחדשות נפסקה עבודת האלילים ( הסינקרטיזם הדתי . ( חוזקו מצוות שמירת השבת , ארבעה צומות , מילה וכשרות . חוזקה תודעת הבחירה האלוהית בעם ישראל וייעודו כאור לגויים . - בהיבט הכלכלי : הגולים בבבל התבססו והתעשרו . הבבלים הושיבו את הגולים באתרים הזקוקים לשיקום ( תל אביב , תל מלח , תל חרס , ( והשתמשו בהם כבעלי מלאכה וכעובדי בניין . הצהרת כורש שאלה מנחה : מה היו שיקוליו של כורש בהענקת ההצהרה , ואילו ערכים באים בה לידי ביטוי ? ( ריאליזם פוליטי , פוליתיאיזם , סובלנות ) . 1 תרגיל פתיחה : נסחו הצהרה מטעם המלך כורש למען גולי יהודה שתענה על צורכי הפרסים - והצהרה שתענה על שאיפות היהודים . בשלב ראשון התלמידים יעמתו בין ההצהרות שנוסחו על ידם ויעמדו על הפער בין שני הצדדים . בשלב שני תיערך השוואה בין הצהרה מטעם המלך כורש שניסחו התלמידים לבין הצהרת כורש המובאת בספר עזרא א ' . 4- 2 מה חסר בהצהרת כורש מבחינתם של גולי יהודה ? . 2 מהימנות הצהרת כורש : התלמידים יערכו ויכוח ( לפני קריאת הניתוח המופיע בספר בעמ ( 14 - 13 ' על מהימנות הטקסט התנ " כי . קבוצה אחת תנסה להוכיח כי המסמך מזויף , והשנייה תנסה להוכיח כי הוא מסמך מקורי . לאחר הוויכוח ישוו התלמידים את הטקסט בעזרא א ' 4 - 2 לטקסט בעזרא ו ' ) 5 - 3 התזכיר של כורש , תעודה , עמ ' . ( 13 האם התזכיר מחזק את מהימנות הצהרת כורש או מחליש אותה ? הימצאותן של שתי תעודות נראה חשוד לכאורה , אך יש ביניהן הבדלים : התזכיר מנוסח בארמית ועוסק בפרטים טכניים . כנראה לא נועד לציבור היהודי אלא ל פקידים פרסים שמונו כדי לבצע את מדיניות כורש על ידי הפרשת סכומי כסף ונכסים למען השבים . מכאן - שהתעודה מחזקת את מהימנות הצהרת כורש . שלב נוסף בדיון יהיה השוואה בין הצהרת כורש לבין כתובת הגליל . יש להוסיף לגבי כתובת הגליל את הרקע ההיסטורי : מאבק דתי - פוליטי בין המלך הבבלי נבונאיד שצידד באל סין לבין כוהני מרדוך - האל הבבלי המסורתי . מאבק זה סייע כנראה לכורש לכבוש את העיר בבל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר