עמוד:6

שמות ומושגים בפרק כורש , גדליה בן אחיקם , גלות בבל , הצהרת כורש , התזכיר של כורש , כתובת הגליל , פוליתאיזם , ששבצר , זרובבל , יהושע בן יהוצדק , פחה , נציבות עבר הנהר , יהוד מדינתא , זרע קודש , עמי ארצות , מונותאיזם , דריוש . 1-ה הצעות להוראת הפרק גלות בבל . 1 כמבוא להוראת הנושא יתבקשו התלמידים לעמוד על משמעותו של המונח " גלות : " בזכות מה הייתה הגלות מאורע מעצב בעבור העם היהודי ? לבירור המושג יעיינו התלמידים ביחזקאל פרק ל ) ז " חזון העצמות היבשות ) ובירמיהו כ , 15 - 1 ט " ויעמדו על האבחנה בין ההיבט הפיזי לבין ההיבט הרוחני של הגלות . . 2 אפשר להרחיב את הדיון במושג " גלות " בעזרת קטע מספרו של שמעון דובנוב , דברי ימי עם עולם , דביר , תשט " ו , עמ ' . 173 יש להדגיש כי דובנוב , שהיה ממובילי התפיסה האוטונומיסטית בתנועה הלאומית היהודית , כתב את ספרו בתקופת ההתעוררות הלאומית באירופה , תנועה שהשפיעה גם על היהודים במזרח אירופה . לפי תפיסתו , היו היהודים עם כבר בתקופת הבית הראשון , ומאז שמרו על זהותם הלאומית . המורים יכולים לבחון גישה אידאולוגית זו במהלך הוראת היחידה ולברר באיזו מידה היו שבי ציון קבוצה לאומית ובאיזו מידה - קבוצה דתית . . 3 אופיו של משבר הגלות : - משבר מדיני : אובדן העצמאות המדינית ופגיעה בסמכות המנהיגות - בית המלוכה . - משבר לאומי : הגליית העם מארצו והיווצרות שני מרכזים - ביהודה ובבבל . יש להדגיש כי קיומן של אימפריות קוסמופוליטיות באותה עת פגע ביכולת קיומן של יחידות לאומיות קטנות שרצו לשמור על ייחודן . - משבר דתי-רוחני : אבדה האפשרות לקיים את הפולחן הדתי . הגלות נתפסה כעונש קולקטיבי בעקבות החטאים שהנביאים ניבאו עליהם . - משבר כלכלי : חורבן יהודה ( אבל לא חורבן ארץ בנימין , שנכנעה קודם לכן לבבלים ומשום כך לא נחרבה , ( לחץ מצד שכנים עוינים על הנותרים בארץ .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר