עמוד:4

העליון של הפסיפס ארון הקודש ומצדיו מנורות , ארבעת המינים , שופר ומחתה . במרכז הפסיפס ( שחלקו בתמונת העטיפה ) , גלגל המזלות ובמרכזו - הליוס אל השמש . בספר תמונות נוספות : חלקן תצלומים של אתרים ארכאולוגיים וממצאים ארכאולוגיים . אחרות הן תמונות ותחריטים מימי הביניים ומן העת החדשה . יש לציין כי עבודות אמנות אלה נוצרו מאות שנים לאחר האירועים ההיסטוריים הנידונים בספר . וכך התייחסו האמנים בעבודותיהם לנושאים השאובים מתקופה זו אבל הביטוי האמנותי שהעניקו לאירועים מושפע מן התקופה ומן המקום שבו חיו ופעלו . כל פרק מסתיים בנושאים לחזרה ולדיון . שאלות הנושא הן מודולריות וניתן לענות עליהן בשלמותן או לחלופין רק על סעיפים מתוכן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר