עמוד:43

פרק טו - ישראל והתפוצות שאלה מנחה לפרק : מה מאפיין את היחסים בין מדינת ישראל והחברה הישראלית לבין העם היהודי בתפוצות ? מקו מה של ישראל בחיי היהודים בתפוצות נושאים לדיון 4 . 1 גולה או תפוצה ? ניתן לקיים בכיתה דיון בשאלה : מה מקורה של העמדה שהתייחסה לחיים מחוץ למדינת ישראל באופן שלילי ומה גרם לשינוי היחס ? . 2 יהודי התפוצות - אחים לצרה ? ניתן לדון עם התלמידים ביחס שלהם עם היהודים בתפ וצות . האם יש להם משפחה ? חברים ? האם הם חשים הזדהות עם יהודים שחיים מחוץ למדינת ישראל ? מה עמדתם על היוזמות להידוק הקשרים בין ישראל לתפוצות ? היעזרו גם בחומרים הבאים : " גשר של זהב" – מיזם כלל עולמי לקשרי ישראל-תפוצות , פרוטוקול מס' 134 מישיבת ועדת העלייה , הקליטה והתפוצות , 5 בנובמבר : 2007 http : // www . knesset . gov . il / protocols / data / rtf / alia / 2007 11-05 . rtf . 3 היורדים - נפולת של נמושות ? מה עמדתם של התלמידים ביחס לישראלים היורדים ? האם לדעתם יש לאפשר לישראלים יורדים להצביע בבחירות לכנסת ? היעזרו גם בחומרים הבאים : הצעה לסדר היום בנושא : התבוללות יהודים במערב של חה"כ יצחק זיו , פרוטוקול מס' 159 מישיבת ועדת העלייה , הקליטה והתפוצות , 2 בינואר : 2008 http : // www . knesset . gov . il / protocols / data / rtf / alia / 2008 01-02 . rtf

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר