עמוד:42

הצעה לפעילות 4 נית ן להביא בפני התלמידים דוגמאות של שירים שונים ולבקש מהן לנסות למיינם לפי תקופות . ניתן להביא דוגמאות מקטעי סרטים ולנתח את דמות העולה החדש / המזרחי / הדתי כפי שהוא מופיע בסרט . ניתן להביא תמונות של בנייני ציבור כמו בנייני העירייה בתל אביב בעכו ובחולון , אוניברסיטת בן גוריון , תיאטרון ירושלים , ולהשוות בינם לבין בנייה משנות ה . 90 - לסיכום הפרק 4 ניתן לערוך טבלה המסכמת את התמורות שחלו בחברה הישראלית בתחומים השונים : לסיכום הנושא ניתן לבחון מאפיינים משותפים של שינויים בחברה הישראלית בתחומים שונים ולהסביר את מקורם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר