עמוד:41

נושאים לדיון 4 . 1 השינוי שחולל משפט אייכמן בתודעת השואה מדוע שינה משפט אייכמן את היחס לניצולים ? מה התפקיד שנטלה לעצמה מדינת ישראל באמצעות המשפט ? . 2 הנוכחות של השואה בחברה הישראלית הביאו דוגמאות לנוכ חות של השואה בחברה הישראלית בתחומים השונים . מה משמעות השואה עבורכם ? . 3 המושגים עמידה וגבורה מה משמעות השימוש במושג העמידה היהודית לעומת המושג גבורה ? מדוע בשנות ה 50 - העמידה החברה בישראל במרכז את ערך הגבורה , ואילו מאמצע שנות ה 70 - החלה להציג את ערך העמידה ? . 4 הנצחת הנופלים במלחמות ישראל באילו אמצעים הפכו השכול והאבל של הנופלים לנחלת החברה הישראלית כולה ? מה משמעות השינוי שחל בכיתוב על מצבות הנופלים ? הסעיף : שינויים בתרבות הישראלית איסוף מידע 4 מהי התמורה שחלה בתחום המוסיקה ? התייחסו להבדלים בתוכן , במסגרות ובסגנונות המוסיקליים . אילו תמורות חברתיות באו לידי ביטוי בתחום התיאטרון ? מהי התמורה שחלה בתחום הקולנוע מבחינת סוגי הסרטים ? הייצוג החברתי ? מהי התמורה שחלה בתחום האדריכלות ? ציינו את התמורות שחלו בתחום העיתונות , שידורי הרדיו והטלוויזיה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר