עמוד:40

. 4 כפר קאסם מדוע סבר השופט כי צריך היה במק רה של כפר קאסם לסרב לפקודה ? . 5 עסק הביש מה מלמדת הפרשה על מעמדו של בן גוריון ? מה הייתה השפעת הפרשה על מעמדה של מערכת הביטחון ועל כוחה של התקשורת ? . 6 השסע הפוליטי מה היו חילוקי הדעות שעוררה מלחמת ששת הימים בחברה הישראלית ? מהן עמדותיו של גוש אמונים ומהן עמ דותיו של שלום עכשיו ? . 7 מלחמת לבנון הראשונה מדוע נחשבה המלחמה על ידי מתנגדיה כמלחמת ברירה ? מה היו מסקנותיה של ועדת כהן ? הסעיף : עיצוב הזיכרון הלאומי איסוף מידע 4 מה היה חלקם של ניצולי השואה בעיצוב זיכרון השואה בחברה הישראלית ? מדוע נקבע יום הזיכרון לשואה בכ"ז ניסן ? מאיזו בחינה היה משפט אייכמן נקודת מפנה בתודעת השואה ? אילו שינויים התרחשו ביחסה של החברה הישראלית לשואה בשנות ה ? 70 - מה השינוי שהתרחש במעמדו של יד ושם ובדרך שבה הוא מנציח את השואה ? מה היו פעולותיו של שמעון ויזנטל ? באילו דרכים מונצחים הנופלים במער כות ישראל ? מהו השינוי שחל ביחס להנצחתם של לוחמי המחתרות ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר