עמוד:35

› העולה שמבקש לבחור את ארץ היעד . › הארגונים היהודיים בתפוצות . › הפ עילים הציוניים בברה"מ . › ממשלת ישראל . להכנת העמדות ניתן להיעזר בחומרים הבאים : הישיבה השמינית של הכנסת העשירית 10 , באוגוסט , 1981 על אסירי ציון . דברי יו"ר הכנסת מ' סבידור בסוף המסמך : http : // www . knesset . gov . il / Tql / Knesset / Knesset 10 / html / 19810810 @ 19810810001 @ 00 1 . html קהילת היהודים ממדינות חבר העמים , שנשרה לגרמניה , פרוטוקול מס' 40 מישיבת ועדת העלייה , הקליטה והתפוצות שהתקיימה ביום , 'ד א' באב התשס"ג , : 30 . 7 . 2003 http : // www . knesset . gov . il / protocols / data / html / alia / 2003 07-30 . html הסעיף : העליי ה מאתיופיה וקליטתה בשנות ה 80 - וה 90 - שאלה מנחה 4 מהם הקווים המייחדים את יהודי אתיופיה בהשוואה לקהילות יהודיות אחרות ומה הייחודיות בעלייתם ובקליטתם ? איסוף מידע 4 מה היו הגורמים לכך שיהודי אתיופיה לא עלו במסגרת קיבוץ הגלויות לאחר הקמת המדינה ? מה גרם להחלטה על העלאת יהודי אתיופיה בשנות ה ? 70 - מה היו הקשיים הספציפיים בהעלאת היהודים מאתיופיה ב"מבצע מש ? "ה מה היו הקשיים הספציפיים בקליטתם של יהודי אתיופיה ? כיצד התמודדה מדינת ישראל עם קליטת העלים מאתיופיה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר