עמוד:34

הצעה לפעילות 4 התלמידים יראיינו עולים ( שכנים / משפחה ) שעלו בשנים אלה על מניעי עלייתם , הקשיים שעמדו בפניהם , דעתם על מדי נית הקליטה ועל היחס של החברה הישראלית אליהם . בכיתה ניתן יהיה לנתח את הקווים המשותפים והמבדילים : לפי ארץ המוצא , לפי גיל העולה . העלייה מברה"מ בשנות ה 70 - שאלה מנחה : מה היו הקשיים הייחודים לעלייה מברה ? מ" נושאים לדיון 4 המדיניות הסובייטית ביחס ליציאת היהודים כדאי לדון עם התלמידים על המורכבות של המדינות הסובייטית . מצד אחד השלטונות מתירים יציאה מברה"מ אבל רודפים פעילים ציוניים , הם מנתקים את היחסים עם מדינת ישראל אבל מאפשרים יציאה . חשוב שהתלמידים יבינו כי המדיניות הסובייטית מושפעת מאינטרסים רבים : היחסים עם המערב , אופייה הרב לאומי של ברה"מ לשעבר וכן האידאולוגיה הסובייטית , שלפיה אם אדם מבקש לעזוב חברה שנחשבת בעיניהם לאידיאלית , סימן שאיננו מתאים לחיות בה . הצעה לפעילות 4 תופעת הנשירה לא כל היהודים שקבלו אשרת יציאה מברה"מ הגיעו לישראל . בשנות ה 70 - הגרו כ 100 - אלף לארה " ב . ובשנות ה 90 - היגרו לגרמניה כ- 200 , 00 יהודים יוצאי חבר העמים . התופעה עוררה חילוקי דעות בין הגורמים השונים שעסקו בעלייה מברה"מ . חלוקת הכיתה לקבוצות 4 כל קבוצה תייצג את העמדות השונות כלפי התופעה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר