עמוד:32

אזי העובדה , כי האנשים , בעלי הזכויות הציוניות האמורות , השתייכו למשפחת קסטנר , בוודאי שלא הייתה חייבת לשמש מניעה בידיו בעד הכללתם במשלוח קלוז . ' דין זה חל גם על ידידיו ו"חבריו לתנועה" שנכללו ברשימת מיוחסי העיר הזאת ] ... [ למעלה ממאה איש מבני משפחתו של קסטנר בהונגריה לא נכללו במשלוח ברגן- בלזן וגורשו לאושביץ ] ... [ לפיכך ניתן לסכם ולומר , כי בתקופה הנדונה סמכו המנהיגים היהודים בבודפשט את ידיהם על שיטת ההצלה זו של ניהול משא ומתן כלכלי עם הנאצים של ד"ר קסטנר . ] ... [ ( מתוך : פסקי-דין של ב ית המשפט העליון לישראל , כרך יב , תשי / ח" תשי , 61 , 1958 ט" עמ' , 2009 ( . 2165 , 2102 , 2101 › בשאלת משפט אייכמן יש לדון בשאלות האלה : מה המשמעות של עריכת משפט לפושע נאצי דווקא בירושלים ? האם פסק דין מוות לאייכמן גורע מאשמת הפשע ומהווה כפרה על מעשי גרמניה הנאצית ? ב . די ון 4 כיצד השפיעה השואה על עיצוב הזהות הישראלית ? היעזרו גם בפרק . ד"י › דיון בשאלה : האם השואה עיצבה את פניה של המדינה רק בשנותיה הראשונות או מעצבת את פניה גם בימינו ? › במסגרת העיסוק בשאלה זו יש מקום לבחון את עיצוב הזיכרון באמצעות טקסי יום השואה , ביקור במוזיאון יד ושם , מסעות לפולין וכו' , ולערוך דיון על משמעות המרכיבים האלה בעיני התלמידים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר