עמוד:31

מתוך פסק הדין של השופט בנימין הלוי שפורסם : 22 . 6 . 55-ב ] ... [" הפיתוי היה גדול . ניתנה לקסטנר האפשרות הממשית להציל לעת עתה 600 נפש מהשואה הקרובה לבוא , עם סיכוי מסוים להגדיל את מספרם במידת מה על ידי תשלום או מו"מ נוסף . ולא 600 נפש סתם , אלא אותן הנפשות החשובות והראויות בעיניו ביותר להצלה , מאיזו סיבה שהיא : אם ירצה – קרוביו , ואם ירצה – ידידיו , אם ירצה – חברי תנועתו , ואם ירצה – חשובי היהודים בהונגריה ] ... [ כאן ניתנה לו ההזדמנות להציל את אשתו ואימו מבודפשט , את אחיו וחותנו מקלוז' ואת כל יתר קרוביו וידידיו ] ... [ הצלת חשובי הציבור הודות לפעולות הוועדה נראתה לו כהצלחה ציונית ואישית ] ... [ קסטנר היה פסימי מאוד ביחס לסיכויי היהודים להימלט בכוחות עצמם ממכונת ההשמדה הנאצית , שכבר 'חיסלה' כמעט את כל יהודי אירופה , ואת התקווה העיקרית להצלה ראה בהסכם עם הנאצים . אין פלא שבכל הסיבות האלה הוא קיבל בלי היסוס את מתנתו של ( קצין אס . אס הרמן ) קרומיי . אבל ] ... [ בקבלו את המתנה הזאת מכר קסטנר את נפשו לשטן ] ... [ ] ... [ לצורך הצלת רוב הקהל אסור להסגיר מיעוט חף מפשע ואפילו 'נפש אחת מישראל' ליד הרוצחים . על אחת כמה וכמה אסור היפוכו של המעשה , להסגיר לרוצחים את הרוב החף מפשע לצורך הצלת יחידים . העובר על כלל זה מתחייב בנפשו ] ... [ ( תום שגב , המיליון השביעי , מקסוול-מקמילן -כתר הוצאה לאור , ירושלים והוצאת ספרים דומים , ירושלים , , 1991 עמ' ( . 267-266 מתוך פסק דין בערעור המדינה על זיכויו החלקי של מלכיאל גרינו ואלד שפורסם בינואר : 1958 ] ... [ ] קסטנר [ המשיך עד הסוף , בקו של ניהול משא ומתן כלכלי עם הגרמנים , במטרה יחידה למלט את המספר הגדול של יהודים שניתן היה , נוכח תנאי הזמן והמקום , למלטם ; ] ... [ ] ... [ איש לא יבוא בטרוניה עם קסטנר על אשר כלל במשלוח ברגן -בלזן את אשתו ואימו . ] ... [ [ עקרון ההרכבה של רשימת המועמדים למשלוח האמור היה , בין השאר , שייכללו בו אותם היהודים שרכש ו זכויות בחיים היהודיים , כגון , ציונים ועובדו מוסדות ציבוריים יהודיים . בהמשך מופיע פירוט של זכויותיהם ה"ציוניות" של בני משפחתו של קסטנר . ] אם עקרון ההרכבה הנ"ל יש לראותו כעקרון רציונלי – והרי ראינו לעיל שבסופו של דבר הצטרפו למשלוח ברגןבלזן , בצאתו מבודפשט "כ מעט כל המנהיגים הציוניים" ] ... [

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר