עמוד:29

בתחום החינוך 4 מוסדות החינוך של היישוב – זרם העובדים , הזרם הכללי והמזרחי – בוטלו , ונחקק חוק חינוך ממלכתי . במסגרת חוק זה קמו מוסדות חינוך של הזרם הממלכתי והממלכתי- דתי , לצד החינוך הממלכתי הכירה המדינה גם במערכת חינוך נפרדת שהקימו החרדים – החינוך העצמאי . ג . הימנעות מקביעת דפוסים : דחייה של קבי עת חוקה למדינה : הדיון בשאלת החוקה עורר ויכוחים רבים וכפשרה הוחלט לדחות את קביעת החוקה ולהסתפק בחקיקת חוקי יסוד שהיוו אחר כך את התשתית לחוקת המדינה . דיון מסכם 4 . 1 מה היו ההישגים של הפעילות שננקטה במעבר מיישוב למדינה ? . 2 כיצד השפיעו הצעדים הממלכתיים שנ נקטו על דמותה של מדינת ישראל ? נמקו . נושא : 2 במגילת העצמאות נקבע : " מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות" – כיצד התמודדה המדינה ביישום הצהרה זו בעת קליטת העלייה הגדולה ? איסוף מידע 4 תרשים " מספר העולים בשנים הראשונות " 1953-1948 ושאילת שאלות על המידע העולה מן התרשים , והעלאת השערות אילו קשיים עלולים לעלות בקליטת עלייה כה גדולה . דיון 4 › כיצד התמודדה המדינה עם קליטת העלייה הגדולה ? קליטה בשיכון ובדיור – ראו מידע על מחנות העולים , על המעברות , על כפרי עבודה ועל ערי הפיתוח . לנושאים אלה נלוות תמונות רבות , שכן בנושא זה התיעוד המצולם של ההיסטוריה מוסיף מידע רב על העלייה הגדולה . › על הקליטה בתעסוקה ובכלכלה – ראו מידע על עבודות הדחק , על הישענות עיירות הפיתוח על מפעלי תעשייה בקרבתן . על הצנע – כמרכיב בקליטה הכלכלית של העולים . לסיכום : מדיניות הממשלה בשאלת העלייה נקראה " מדיניות כור ההיתוך . " אילו קשיים העלתה מדיניות זו ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר