עמוד:26

היעזרו במקורות הבאים : ביקור סאדאת : הצעד שהוביל לשלום בין ישראל למצרים מאת יוא ב שטרן http : // www . haaretz . co . il / hasite / pages / ShArtPE . jhtml ? itemNo = 922172 & contrassID = 2 & subContrassID = 21 & sbSubContrassID = 0 הסעי ף : ישראל ומדינות ערב מתכנסות במדריד שאלה מנחה : מה היו היוזמות ומה היו הקשיים בתהליך המדיני בשנות ה 80 - וה ? 90 - . 1 שנות ה - 80 - קיפאון מדינ י : כל אחד מהאירועים שהתרחשו בשנות ה 80 - ראוי לדיון נפרד , אבל בפרק זה על המורה למקד את הדיון בהקשרם המדיני . בכל אירוע יש להסביר כיצד הוא השפיע על הקיפאון המדיני . ניתן לדון עם התלמידים בשאלה איזה מהאירועים הוא לדעתם המרכזי ביותר בהקשר זה . . 2 שנות ה – 90 - חידוש התהליך המדיני : › איזו מבין ההתפתחויות שהביאו לכינוס ועידת מדריד נראית בעיני התלמידים המרכזית ביותר ? › אילו פשרות נד רשו מכל אחד מהצדדים שהוזמנו לוועידה ? › האם לדעת התלמידים היה לוועידה סיכוי להצליח ? הסעיף : אוסלו – ממגעים סודיים להסכמים רשמיים שאלה מנחה : מה ההבדל בין הסכמי אוסלו להסכם עם ירדן ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר