עמוד:24

פרק יא - ישראל ומדינות ערב – ועידות והסכמי שלום הנושאים המופיעים בפרק הם נושאים טעונים מבחינה פוליטית ועלולים ל עורר ויכוח סוער בכיתה . רצוי להבהיר עניין זה לתלמיד ולהתייחס למושג פרספקטיבה היסטורית . רצוי שהמורה יקפ יד על האופי ההיסטורי של השיעור ועל הצגה מאוזנת של העמדות . הסעיף : ראשיתו של תהליך מדיני בשנות ה- 70 שאלה מנחה : מה היו העמדות ומה היו התמורות שחלו בעמדות הצד הישראלי והצד המצרי בשנות ה ? 70 - איסוף מידע בעזרת השאלות : › מה הייתה עמדת הצד הישראלי ומה הייתה עמדת הצד הערבי עד שנות ה ? 70 - › אילו שינויים התרחשו בעמדה הישראלית בעקבות מלחמת יום כיפור ? › אילו שינויים התרחשו בעמדה המצרית בעקבות מלחמת יום כיפור ? › מה היה תוכנם של הסכמי הביניים ? › מדוע לא הפכו ההסכמים בסיס להמשך המו"מ ? › מה היו הנסיבות שאפשרו את ביקור סאדאת בישראל ? › מ ה היו ההבנות וההכנות שקדמו לביקור סאדאת ? › מה היה תוכנו של הסכם השלום בין ישראל למצרים ? › מה היו הדעות בעד ונגד הסכם השלום בין ישראל למצרים ? נושאים לדיון 4 . 1 מלחמת יום כיפור והסכמי הביניים : › מדוע מלחמת יום כיפור יצרה הזדמנות למשא ומתן ? › איזה מהגורמים שמוזכרי ם בפרק נראה בעיני התלמיד המרכזי ביותר ? › מה משמעות המושג הסכמי ביניים ? כדאי להתייחס בדיון גם להשפעות המוראליות שהיו למלחמה על הצד הערבי ועל הצד הישראלי . היעזרו בפרק י .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר