עמוד:23

פרק י 4 1319 - 1393 - ישראל בצל המלחמות הפרק דן בסכסוך הישראלי-ערבי החל ב , 1973 – 1949 - ועיקרו מתמקד בתהליכים שהובילו לקראת מלחמות : . 1973 , 1967 , 1956 מוצע לדון בנושא : הסכסוך הישראלי- ערבי מאז הקמת המדינה ועד שנות השבעים הלך והעמיק . מה היו הגורמים והתוצאות של שלוש המלחמות בתקופה זו ? א . עריכת טבלת השוואה בין מבצע קדש , למלחמת ששת הימים ולמלחמת יום הכיפורים . לדוגמה : ב . מה ה מסקנות העולות מן ההשוואה ? ג . כיצד באו לידי ביטוי האינטרסים של המעצמות במזרח התיכון בכל אחת מן המלחמות ? לבחינת התוצאות ארוכות הטווח למדינת ישראל ולמדינות ערב – מומלץ להיעזר בפרק יא . › כהשלמה למידע שבספר , צפייה בקטעים של סרטי תעודה בנושאים שונים , כגון סדרת הטלוויזיה " תקומה" ו / או קטעים מן הסדרה " מוחות . " › נוסף על המידע שהתלמידים עשויים לקבל מהסרטים , דיו ן בכיתה בשאלות כגון : כיצד מוצגים הצדדים בסרט ? האם הסרט התיעודי הוא אובייקטיבי או מגויס ? מהי עמדת יוצר הסרט כלפי הנושא ? מוצע גם לדון בשאלה : האם המלחמות בין ישראל לשכנותיה היו " מלחמות ברירה" או " מלחמות אין ברירה ? " הי עזרו בקטע בפרק של יצחק גלנור ( מן המחקר . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר