עמוד:21

. 2 שלטונו של גמאל עבד אל-נאצר : › מה היו הפעולות שנקט נאצר עם עלייתו לשלטון כדי לבסס את שלטונו וכיצד הן משקפות את תפישת עולמו ? כ יצד הן מבטאות את תפיסת העולם של הקצינים החופשיים ? › באילו תחומים ערך נאצר רפור מות במצרים ? מה הייתה מטרת הרפורמה בכל אחד מהתחומים ומה הייתה מידת ההצלחה של הרפורמה ? . 3 נאצר והמלחמה הקרה : › מ איזו בחינה מהווה הקמת סכר אסואן אחד מגילויי המלחמה הקרה ? › מה הייתה עמדתו של נאצר כלפי המלחמה הקרה וכיצד באה לידי ביטוי ? › מה היו הגורמים שהביאו להתקרבות בין מצרים לברה"מ ומה היו גילויה של התקרבות זו ? . 4 מצרים כמנהיגת העולם הערבי : › מה היו הגורמים שהפכו את מצרים למנהיגת העולם הערבי ? › מה היו הגורמים להערצתו של נאצר על ידי המוני הע ם המצרי ? ניתן לעסוק בנושא זה גם בעזרת שאלת המוקד : נשיא מצרים , גמאל עבד אל נאצר , נחשב למנהיג מצרים ומנהיג העולם הערבי . מדוע ? מומלץ להתחיל ב דיון בהפיכת הקצינים במצרים וביעדיה ( כנ . ( ל" ולהוסיף את משמעותה של הפיכת הקצינים : › שינוי האליטות – קציני צבא במקום נכב דים עירוניים ובעלי האדמות . › שינוי משטר – ממלוכה לרפובליקה . › פיקוח על המשטר – קביעת חוקה . › רפורמות חברתיות – בנושאי כלכלה , חינוך ותרבות . › תיקונים סוציאליים . בחינת מדיניות הפנים של נאצר והערכת הישגיה : יש לציין שנאצר הצליח לבצע את הרפורמות בעזרת סמכויות רחבות , באמצעות שליטה בעזרת הצבא והמשטרה ובעזרת דיכוי כל פעילות אופוזיציונית . בהצגת מדיניות החוץ של נאצר והערכת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר