עמוד:19

פרק ט - מדינות בעולם הערבי בשנות ה 11 - וה 01 – מוצע לחזור ולהציג את מפת המזרח התיכון ואת הגדרת המושג . הסעיף : מגמות מנוגדות בעולם הערבי דיון בנושא 4 . 1 הגורמים המא חדים והמפלגים בעולם הערבי : רשמו בטבלה את הגורמים ש השפיעו על אחדות העולם הערבי והסבירו מה הייתה ההשפעה : הגורמים המפלגים : רשמו בטבלה את הגורמים שפילגו את העולם הערבי והסבירו כיצד השפיעו על הפילוג : מה הי ו גילויי האחדות ומה היו גילויי הפירוד בעולם הערבי ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר