עמוד:13

› מדוע היה חשוב להקים את צה"ל במהלך קרבות המלחמה ? מה הייתה משמעות צעד זה ? מה המשמעות של עיקרון הממלכתיות ? › התוצאה המיידית של הקמת צה – ל" פירוק המחתרות ופרשת אלטלנה . אילו דילמות העלתה פרשת אלטלנה ? נושא : 4 אירועים ותהליכים הקשורים בהתפתחות המפעל הציוני , בעם היהודי ובמערכת היחסים הבינלאומיים – הובילו להקמת מדינת ישראל . מה הם אותם אירועים ותהליכים ובמה הם תרמו להקמת מדינת ישראל ? › הנושא מטפל בתהליכים ארוכי טווח המוצגים בפרק א של ספר זה ובספר לאומיות במבחן . לכן , כדאי לבקש מהתלמידים לערוך פעולה מקדימה בבית . יש לכוון את התלמידים לעיין בפרקי הספר , בצירי הזמן השונים ולהיעזר במפתח השמות . בדיון בכיתה מומלץ להציג את הנושאים הבאים : א . גורמים הקשורים למפעל הציוני - פעולות שיצרו תשתיות להיווצרות מערכת חיים דמוקרטית , להתפתח ות הכלכלה , ולהתבססות כוחות הביטחון . . 1 גידול האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל מ- 56 אלף נפש בתום מלחמת העולם הראשונה ועד ל- 600 אלף עם הכרזת המדינה . . 2 רכישת אדמות והקמת יישובים - ראו מפות בפרקים א . ה – . 3 תמורות כלכליות – צמיחת המשק בעזרת השקעות ההון הפרטי וההון הלאומי ; התפתחות החקלאות והתעשייה , פתיחת הנמל . היעזרו בנושא , 2 יחידה , 3 פרק א במדריך זה . . 4 התחזקותם של כוחות המגן – הפיכת ה"הגנה" להגנה ארצית והקמת יחידות ; שיתוף פעולה עם הבריטים בעת המרד הערבי – הנוטרים , משטרת היישובים העבריים , פלוגות הלילה המיוחדות : התגייסות כיחידים לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה – חיל האוויר , התותחנים ; הקמת הבריגדה . . 5 ההתארגנות המדינית של היישוב – הקמת מוסדות כנסת ישראל ; קיום בחירות , צמיחת הנהגה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר