עמוד:10

פרק ו – מלחמת העצמאות – מלחמה בין היישוב היהודי לאוכלוסייה הערבית ( שלב א 91 4 בנובמבר 19 – 1391 במאי ( 1392 פרק ז – מלחמת העצמאות – מלחמה בין מדינות 11 ) במאי 11 – 1392 במרס ( 1393 והסכמי שביתת הנשק מלחמת העצמאות על שני שלביה המרכזיים מוצגת בפרקים ו - ז . המדריך יעסוק בשני פרקים אלה . בפתיחת הנושא - יש להציג את הכוחות הלוחמים של היהודים ושל הערבים במהלך שני שלבי המלחמה ( פרק ו . ( נושא : 1 מה היו שני השלבים המרכזיים של מלחמת העצמאות ומה היו הקשיים וההישגים בכל אחד מהם ? איסוף מידע - משני הפרקים . מומלץ להיעזר בתרשים מלחמת העצמאות שבספר . - ניתן לרכז את מאפייני שני השלבים בטבלה . לדוגמה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר