עמוד:9

› בנושא ענישה והתגוננות - הטלת עוצר , הקמת אזור בווינגרד , השבת השחורה . › בנושא המאבק המדיני – הסתייגות מן העמדה האמריקנית בשאלת העקורים , יוזמה להקמת ועדה אנגלו-אמריקנית , הימנעות מביצו ע החלטות הוועידה , העברת שאלת ארץ ישראל לדיון באו . ם" כדאי לדון בשאלות כמו : האם בריטניה יזמה את הפעולות המדיניות ? האם בריטניה נגררה לפעולות האלה ? האם יש קשר בין מדיניותה של בריטניה לבין מצבה לאחר מלחמת העולם השנייה ? שאלות לסיכום 4 . 1 האם מאבק היישוב בבריטניה ( אוקטובר – 1945 נובמבר ( 1947 השיג את מטרותיו ? נמקו . . 2 התמודדות היישוב עם בריטניה העלתה מחלוקת בשאלת מאפייני פעילותן של תנועות לאומיות במאבקן לעצמאות . מהי המחלוקת ? אילו פעולות שיקפו אותה ? מה דעתכם על מחלוקת זו ? החלטת כ"ט בנובמבר 4 מומלץ לפתוח בהצגת הפעילות הציונית באו"ם לקראת ההחלטה , לנתח את מהות ההחלטה ולהיעזר במפה . יש לציין כי החלטת כ"ט בנובמבר מקורה בהחלטת מוסד בינלאומי . דיון על השאלה : מה היה התהליך שהוביל ל השגת ההחלטה ומה היו תוצאותיה המיידיות ? › בדיון בשאלה זו יש להבחין בין : התהליך הממושך של התפתחו ת היישוב בתקופת המנדט הבריטי - הן מבחינת המוסדות הלאומיים ודפוסי פעילותם , הן מבחינת התפתחות ההתיישבות והתפתחות חיי הכלכלה , והן מבחינת עיצוב כוחות המגן . היעזרו ביחידה 1 פרקים א – ד . נסיבות השעה – סיום מלחמת העולם השנייה , החש יפה לממדי השואה , השפעת המלחמה על בריטניה והצורך לשקם את החברה ואת הכלכלה , המלחמה הקרה – מפגש נדיר של אינטרסים שייצגו שתי המעצמות . › יש לציין את התוצאה המיידית של ההחלטה – פרוץ מלחמת העצמאות , 30 בנובמבר . 1947

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר